Category: Kiuruvesi

Yhteistyöllä tarkkailulava Kiuruveden Yläjärvelle

Kesällä 2020 yhdistyksemme puheenjohtaja Eelis Rssanen teki vesilintulaskennan Kiuruveden Luupuvedelle, Väli- ja Yläjärvelle sekä Kaislaselle. Alue kuuluu Natura 2000 ohjelmaan ja valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alueelta on aiemmilta vuosilta vähän havaintoja. Yläjärven rannat ovat matalia hyvin vettyneitä ja pusikoituneita. Vapaata vesitilaa on näkyvissä vähän varsinkin kesällä. Tästä virisikin ajatus että alueelle pitäisi saada tarkkailulava. Rahoitus hoituisi Kuikan …

Jatka lukemista

Kiuruveden lahdet

Kiuruveden rautatien eteläpuoleisissa matalissa ja reheväkasvuisissa lahdissa kasvavat seutukunnan parhaat järviruoikot. Parhaiten alueen näkee menemällä Lapinniemeen joko radan reunaa sen eteläpuolella kulkevaa pikkutietä tai pohjoispuolella hiukan kauempana radasta kulkevaa kylätietä. Eteläpuolelta Kiuruveden lahtiin on lähes mahdoton nähdä korkeiden rantapensaikkojen ja näkyvyyttä estävän järviruoikon takia. Järveen tutustuu parhaiten veneellä. Veneiden laskupaikalle pääsee Honkarannan kautta tieltä 5631. …

Jatka lukemista

Toukkasuo ja Huttusuo

Toukkasuon-Huttusuon alue sijaitsee kunnan lounaisnurkassa Koivujärven pohjoispuolella lähellä Oulun läänin rajaa, GT-karalla sanan “Säärimäki” alla. Soiden linnuston kuuluu mm. laulujoutsen, riekko, nauru-, pikku- ja kalalokki, kurki, kuovi, liro, suokukko ja valkoviklo. Parhaiten suolle pääsee Huttumäen talojen kohdalta. Laskeutumalla kyläteiltä kohti lounasta noin 150 metriä tulee avoimen Huttusuon (neva) pohjoispäähän. Toukkasuo on tällöin suoraan etupuolellasi noin …

Jatka lukemista

Hirvijärvi

Niemiskylän ja Kiuruveden taajaman välissä sijaitsee Hirvijärvi, tien 7693 eteläpuolella. Järven havainnointi onnistuu parhaiten tieltä, joka on jonkin verran korkeammalla kuin itse järvi. Rantamaisemat ovat idyllistä maaseutua.Järvi on matala ja ilmeisen kalaisa. Järven selkä pysyy mataluudesta huolimatta avoimena koko kesän, mikä helpottaa huomattavasti havainnointia. Silkkiuikkuja pesii useita pareja, myös mustakurkku-uikku on tavattu järveltä. Laulujoutsen, lokit …

Jatka lukemista

Kilpijoki

Kilpijoen peltoaukea sijaitsee Kilpi- ja Hautajärven välissä ja tie 5613 kulkee alueen halki. Paras havainnointipaikka on tien vierellä, Kilpijoen sillalta noin 400 metriä etelään. Paikka on hyvä kevätmuuton havainnointiin, sillä Kilpijärven tulvat levittäytyvät pelloille huhtikuussa. Paikalla nähdään keväisin runsaasti vesilintuja, kahlaajia, laulujoutsenia, hanhia ja kurkia. Pesintäaikaan pelloilla on runsas kuovi ja töyhtöhyyppäkanta. Kilpijoki: Google Maps