Category: Kiuruvesi

Saarisuo

Saarisuo sijaitsee Kiuruveden pohjoisosassa, Lapinsalon kylästä noin kaksi kilometriä luoteeseen. Parhaiten suolle pääsee Heinäperän tieltä (16073). Tien ylittävä voimajohtolinja on hyvä reitti suon laitaan. Kävelyä kertyy 500 metriä. Suolla on vanhoja telineitä, joilla on kuivattu turvetta karjan kuivikkeeksi. Saarisuo on yksi Pohjois-Savon parhaita kapustarintasoita. Pareja on kymmenisen kappaletta. Lisäksi suolla on ollut kalalokkikolonia. Riekko, kurki, …

Jatka lukemista

Valkeisjärvi

Matala Valkeisjärvi sijaitsee Kiuruveden taajamasta yhdeksän kilometriä pohjoiseen. Parhaiten järven tavoittaa eteläpuolella kulkevalta tieltä, turvesuon kohdalta. Järven pesimälinnustoon kuuluvat laulujoutsen, pikku- ja naurulokki ja vesilinnut. Myös härkälintu, mustakurkku-uikku ja ruskosuohaukka on tavattu järvellä. Paikallinen metsästysseura on asettanut runsaasti telkänpönttöjä rannoille. Valkeisjärvi: Google Maps

Hilapparanta

Laaja Hilapparannan peltoalue sijaitsee Niemisjärven välittömässä läheisyydessä, järven eteläpuolella. Alueen halki kulkee maantie (16049), mistä käsin alueen tarkkailu onnistuu parhaiten. Peltoalueen pohjoisosassa Vaaksjoki alittaa maantien. Sillan kohta on korotettu, joten se on oiva tarkkailupaikka. Sillan alava ympäristö on huhtikuussa erittäin hyvä muutontarkkailupaikka, varsinkin tulva-aikaan, sillä sillan molemmille puolille pelloille syntyy laajoja tulva-allikoita, mihin kerääntyy runsaasti …

Jatka lukemista

Luupuvesi, Kaislanen, Välijärvi ja Yläjärvi

Kiuruveden taajamasta koilliseen lähtevän tien (595) molemmin puolin sijaitsee seutukunnan parhaat lintuvedet. Erityisesti varhain aukeava Kaislanen sekä Väli- ja Yläjärvi ovat edustavia kohteita. Maisemallisesti kohteet ovat vaikuttavia varsinkin loppukesällä järvikaislan vallattua neliökilometreittäin vesialaa. Luupuvedestä suojeluohjelmaan kuuluvat vain järven lahdelmat. Kaislanen on kohteista ainoana tien (595) pohjoispuolella, GT-kartan sanan “Luvelahti” kohdalla. Kaislanen lähes kuivaa kesällä ja …

Jatka lukemista

Niemisjärvi ja Vaaksjärvi

Niemisjärvi ja Vaaksjärvi sijaitsevat Kiuruveden keskustan länsipuolella. Vaaksjärven parasta osaa on järven pohjoispää, jonka näkee hyvin Vaaksperästä länteen suuntautuvalta tieltä. Kaulushaikaran ääni kuuluu järveltä lähes joka vuosi. Pikkulokkeja esiintyy useita kymmeniä. Niemisjärvi on Vaaksjärveä huomattavasti laajempi ja sitä voi tarkkailla useilta paikoilta. Paras osa järveä on sen pohjoispää rautatien pohjois- ja eteläpuolella. Vähäliikenteiseltä rautatieltä on …

Jatka lukemista