Havainnot

Ohjeita havaintojen ilmoittamiseen

Havaintojen avuksi oleva lajiistat ovat ladattavissa sivun alaosassa

Havisvihko on tärkeä
Linturetkellä tulee usein niin monia havaintoja, että ne on hyvä kirjata muistiin omaan havisvihkoon. Sieltä niitä on sitten mukava selata myöhemmin; missä olin, mitä näin. Aluksi merkataan retkitiedot: päivämäärä, retkipaikka, säätietoja ja mukana olleet. Sitten tietenkin listataan nähdyt linnut. Lintuhavaintoon kuuluvat oleellisesti laji, päivämäärä, tarkka havaintopaikka ja havaitsija(t)!

Tärkeä tieto on myös se, mitä lintu teki eli oliko lintu paikallinen (lyhenne p) vai matkalennossa (lyhenne m). Lisätiedot linnun sukupuolesta (koiras eli k, naaras eli n) tai iästä kirjataan myös, jos ne voitiin määrittää. Havaintojen kirjaamisessa käytetään paljon vakiintuneita lyhenteitä, mikä lyhentää tekstiä. Käytetyt lyhenteet löytyvät täältä: ohjeet lintuhavaintojen muistiin merkitsemiseksi. Lyhenteet löytyvät myös Tiira-järjestelmän ohjeista.

Monet kauan harrastaneet ja paljon retkeilevät ovat opetelleet käyttämään linnuista tieteellisten nimien lyhennyksiä, esimerkki löytyy näiden havaintosivujen alkukuvan havisvihkosta. Nämäkin lyhenteet löytyvät em. ohjeista. Mutta linnun suomalaisen nimen käyttö on nykyään jo yleisempää. Retken jälkeen – tai nykytekniikalla se onnistuu jopa maastossa – havainnot sitten kirjataan Tiiraan muiden harrastajien iloksi ja lintujen hyödyksi.

Kuikan havaintoarkistosta

Ensimmäiset muistiinkirjoitetut lintuhavainnot tehtiin Pohjois-Savossa jo 1700-luvulla. Vuoteen 1996 saakka havainnot ilmoitettiin yhdistykselle kirjallisesti, joko erilaisilla havaintokorteilla tai muuttolomakkeilla. Vuonna 1996 perustettiin sähköpostilista Kuikkaverkko, jonne ilmoitetut havainnot vietiin työläästi Exel-taulukoihin. Sitten vuoroon tuli Kuikan oma havaintojen keräysohjelma Kotikuikka ja 2000-luvun alussa oma web-lomake, joka helpotti havaintojen keruuta suuresti.

Kunnes keväällä 2006 saatiin maamme lintuyhdistysten yhteistyöllä valmiiksi Tiira-lintutietopalvelu, www.tiira.fi, jota BirdLife Suomi pitää yllä. Se mullisti havaintojen keruun ja mahdollisti niiden käytön myös harrastuksessa. Kaikki Kuikan alueelta Tiiraan tallennetut havainnot päätyvät automaattisesti yhdistyksemme käyttöön. Tiiran sivuilla on järjestelmän yksityiskohtaiset käyttöohjeet, mutta ongelmatilanteissa voit aina ottaa yhteyttä Kuikan hallituksen jäseniin tai yhdistyskäyttäjiin, ks. Yhdistys.

Kuikan havaintoarkistoon kertyy tätä nykyä n. 25000 havaintoa vuodessa. Tätä havaintomateriaalia tarkastetaan ja työstetään ja siitä julkaistaan vuosittaisia katsauksia niin meidän omassa jäsenlehdessämme Siivekkäässä kuin myös valtakunnallisessa Linnut-vuosikirjassa. Näiden lisäksi kerättyä materiaalia hyödynnetään lintujen suojelussa.

Ilmoita ainakin nämä!

Tiiraan saa ilmoittaa kaikki havaintonsa, sillä se toimii samalla myös jokaisen käyttäjän omana päiväkirjana. Mutta jos ei viitsi tai halua ilmoittaa kaikkia havaintojaan, niin sivun alaosasta löytyvästä listasta selviää, mitä havaintoja yhdistys toivoo vähintään ilmoitettavan. Lista löytyy aakkos- ja systemaattisessa järjestyksessä. Lista on samalla myös Pohjois-Savossa 31.12. 2012 mennessä havaittujen 313 lajin lista.

Jos havaitsemasi laji puuttuu listasta, niin kyseessä on alueemme suurharvinaisuus! Sellaisesta lajista pyydämme ilmoitusta mahdollisimman nopeasti, vaikkapa soittamalla jollekin yhdistyksen hallituksen jäsenelle.

Muuttohavaintojen kohdalla “ensimmäiset” tarkoittaa kevään ensimmäisiä ja “viimeiset” syksyn viimeisiä havaintoja. Myös kerääntymätiedot ovat tärkeitä, niistä selviää mm. muuton kulku. Kerääntymien osalta suluissa oleva lukumäärä on minimi, ilmoitathan ainakin sitä suuremmat parvet!

Listassa mainitaan myös, mistä lajeista tehdyt havainnot edellyttävät joko valtakunnallisen rariteettikomitean (RK) tai alueharvinaisuuskomitean hyväksyntää ennen kuin ne ovat julkaisukelpoisia. AHK-käsittelyn alaisista lajeista on erillinen lista AHK:n sivuilla, josta voi myös ladata havaintoilmoitukseen tarvittavan lomakkeen.

Mutta kaikki havainnot ovat siis aivan yhtä tervetulleita, etenkin vähän retkeillyillä alueilla. Siellä yksittäisetkin havainnot voivat olla arvokkaita kaavoitettaessa uutta asuinaluetta tai päätettäessä jonkin järven kunnostustoimenpiteistä. Lisäksi linnustossa on tapahtunut ja tapahtuu jatkossakin yllättäviä muutoksia ja jopa tavalliset lajit ovat vähentyneet nopeasti. Se, että yhdistysten havaintoarkistoissa on riittävästi materiaalia myös tällaisista lajeista, on erittäin tärkeää kun joudutaan pohtimaan harvinaistumisen syitä ja mahdollisia toimenpiteitä kannan elvyttämiseksi.

Havaintojen ilmoitusohjeet lajeittain

Lajilistasta, joka on siis samalla P-S:ssa tähän mennessä havaittujen lajien lista, löytyvät ohjeet siitä, mitä havaintoja vähintään toivotaan ilmoitettavan. Kyseessä on siis minimi ja voit ilmoittaa kaikki haluamasi havainnot Tiiraan, kunhan ne ovat oikeita.

HUOM: Mikäli havaitsemaasi lajia ei löydy listasta, kyseessä on Pohjois-Savon suurharvinaisuus. Ota yhteyttä alla mainittuun henkilöön puhelimitse heti havainnon teon jälkeen.

Mikäli havaintoihin tai ilmoittamiseen liittyen tulee kysymistä, ota yhteyttä aluevastaava Jyrki Uotilaan, p.0400 712264 tai jyrkiuotila(at)luukku.com.

Lajilistat

Tässä on erilaisia lajilistoja havaintojen ilmoittamisen avuksi
Syysmuuttolistasta:
Tiedostosta voi katsoa n. kahden viikon jaksoissa, minkä lajien syysmuutto on Pohjois-Savossa kyseisenä ajankohtana ns. loppusuoralla. Listoja on viisi väliltä 15.8.- 31-10. Listat ovat myös hyvä ohje syyshavaintojen ilmoittamiseen: ilmoita havainnot ainakin tähdillä merkityistä lajeistä sekä aina kerääntymistä. Mutta muutkin havainnot ovat tervetulleita!


Pohjois-Savossa luonnonvaraisena havaitut lintulajit

Uusimmat havainnot

Pohjois-Savossa havaitut lintulajit

Pohjois-Savon alueen varhaisimmat kirjatut lintuhavainnot on tehty niinkin varhain kuin 1750-luvulla. Tämä on ainutlaatuista sekä Suomen että myös Skandinavian mittakaavassa. Havainto-aineisto alkoi runsastua 1800-luvun alkupuolella ja viimeistään Julius von Wrightin julkaisema ”Kuopiotraktens fogelfauna” (Kuopion seudun linnusto) vuonna 1857 otti suuren harppauksen Pohjois-Savossa havaittuihin lintulajeihin. Ensimmäiset luonnokset tästä Wrightin julkaisusta valmistuivat jo vuonna 1848. Julkaisussa esiteltiin …

Alueharvinaisuuskomitea

Harvinaisuushavaintojen ilmoittaminen ja AHK-käsittely Kuikan alueharvinaisuuskomitea (AHK) käsittelee toimialueellaan tehdyt harvinaisuushavainnot ja muut alueellisesti tärkeät lintuhavainnot ja arvioi niiden julkaisukelpoisuuden. Käytäntö on valtakunnallinen ja sitä noudatetaan yleisesti BirdLife Suomen paikallisyhdistyksissä. AHK:n puheenjohtajana toimii Eelis Rissanen, gsm: 050 569 9091, eelisri67(at)gmail.com Muut jäsenet 2023 ovat: Juha Väätäinen ja Petri Kuhno, Markku Ukkonen toimii varajäsenenä. Harvinaisuushavaintolomakkeiden lähetysohjeet …