Lajipari: urpiainen ja tundraurpiainen


Eroja, jotka näkyvät kuvissa:

  • yleisvaikutelma: vaaleus
  • kupeen viirut
  • alaperän ja pyrstön alapuolen väri
  • nokon koko ja muoto

Vaihtokuvissa ei näy yläperää, joka on tundraurpiaisella viiruton ja puhtaan valkoinen.
Se näkyy tässä kuvassa:

Matti Hakkarainen; Tundraurpiainen; Kuopio 20.1.2024

Onko kyseessä sama laji?

Linnut lehdessä Nro 1/2022 on pohdintaa siitä, ovatko urpiainen ja tundraurpiainen eri lajeja, jollaisiksi ne on perinteisesti ulkonäön perusteella määritetty.
Uuden tutkimustiedon perusteella niitä ehdotetaan pidettäväksi yhtenä lajina, koska niiden populaatioita ei perimän perusteella voi erottaa toisistaan. Eri alueilla pesivien urpiaisten ulkonäköerot johtuvat ilmeisesti ympäristötekijöistä. Tutkimusten perusteella olisi syytä käyttää määrittelyä “ekotyyppi” lajin tai alalajin asemasta.