Palaa kohteeseen Tutkimus ja suojelu

Maali- hanke


MAALI on BirdLife Suomen ja sen alueyhdistysten yhteisvoimin toteuttama hanke, jossa kartoitetaan ja nimetään Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet eli MAALI-alueet.

MAALI-hanke on maakuntatason laajennus kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti (FINIBA) tärkeiden alueiden kartoitushankkeille. Tällä kertaa tavoitteena on löytää lintuharrastajille ja linnuille tärkeät alueet maakuntatasolla. Tämän lisäksi tavoitteena on ohjata maankäyttöä siten, että kohteilla on perustellut ja realistiset mahdollisuudet tulla merkityiksi esimerkiksi maakuntakaavaan.

Kun tärkeimmät alueet ovat viranomaisten ja muiden toimijoiden tiedossa, ne osataan ottaa paremmin huomioon erilaisia aluevarauksia muodostettaessa jo etukäteen. Lintujen indikaattoriluonteen ansiosta tämä tukee myös laajemmin luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

MAALI-hanke on saatu Lintuyhdistys Kuikan osalta päätökseen huhtikuussa 2017. Yhdistyksen toimialueelta valittiin 28 maakunnallisesti arvokasta lintualuetta.

Työryhmään kuuluivat Eelis Rissanen, Jyrki Uotila, Jussi Koponen ja Jarmo Ylliuoma.

Loppuraportti 12/2018