Palaa kohteeseen Havainnot

Pohjois-Savossa havaitut lintulajit

Pohjois-Savon alueen varhaisimmat kirjatut lintuhavainnot on tehty niinkin varhain kuin 1750-luvulla. Tämä on ainutlaatuista sekä Suomen että myös Skandinavian mittakaavassa. Havainto-aineisto alkoi runsastua 1800-luvun alkupuolella ja viimeistään Julius von Wrightin julkaisema ”Kuopiotraktens fogelfauna” (Kuopion seudun linnusto) vuonna 1857 otti suuren harppauksen Pohjois-Savossa havaittuihin lintulajeihin. Ensimmäiset luonnokset tästä Wrightin julkaisusta valmistuivat jo vuonna 1848. Julkaisussa esiteltiin Savon alueen linnustoa jo lähes 160 lintulajin verran.
Lisää lintuharrastuksen kehittymisestä ja siihen liittyvistä havainnoista Pohjois-Savossa voit lukea Kalle Ruokolaisen ja Jukka Kauppisen† vuonna 1999 toimittamasta Kuopion ja Pohjois-Savon linnusto -kirjasta

Magnus von Wright ja Wilhelm von Wright; Pähkinähakki 1829; Kansallisgalleria; CCO

Tiirassa on lista, jossa on näkyvissä sinne viety ensimmäinen merkintä lajin havainnosta. Uusimpien havaintojen kohdalla ne ovat samalla myös lajin ensimmäisiä havaintoja Pohjois-Savossa.

Tiiraan kirjatut ensimmäiset havainnot lajeittain

Vanhempien havaintojen kohdalla pitää tukeutua kirjallisiin lähteisiin, joista merkittävin on tuo edellä mainittu teos.
Alla olevassa listassa on lajin kohdalla ensin tiedot Tiiraan viedystä havainnosta ja linkki siihen.
Tiiraan on viety vanhoja tietoja linnuista lähteet mainiten jopa 1800- luvulta asti.
Koska lajien kaikkia ensihavaintoja ei suinkaan ole Tiiraan kirjattu, on lajin kohdalla lisätietona em. kirjasta poimittu tieto lajin ensihavainnosta.
Listan alussa on tarkemmin selostettu, miten lajien havainnot on siihen kirjattu.
On huomioitava, ettei tämä ole virallinen dokumentti Pohjois-Savossa tavattujen lintulajien ensihavainnoista. Siinä pitäisi olla mukana tarkat ja hyväksytyt havaintotiedot ja tarpeelliset lähdeviitteet.

Jouko Kokkarinen – Tundrakurppelo 15.5.2024 Siilinjärvi, Aappola