Luupuvesi, Kaislanen, Välijärvi ja Yläjärvi

Kiuruveden taajamasta koilliseen lähtevän tien (595) molemmin puolin sijaitsee seutukunnan parhaat lintuvedet. Erityisesti varhain aukeava Kaislanen sekä Väli- ja Yläjärvi ovat edustavia kohteita. Maisemallisesti kohteet ovat vaikuttavia varsinkin loppukesällä järvikaislan vallattua neliökilometreittäin vesialaa. Luupuvedestä suojeluohjelmaan kuuluvat vain järven lahdelmat.

Kaislanen on kohteista ainoana tien (595) pohjoispuolella, GT-kartan sanan “Luvelahti” kohdalla. Kaislanen lähes kuivaa kesällä ja on tällöin melkeinpä suon ja niityn välimuoto. Keväällä sen sijaan alue on erinomainen levähtävien lintujen tarkkailupaikka, jonne pääsee parhaiten alueen lounaispuolelle tulevalta, harjanteelle kohoavalta pikkuteiltä. Harjanteelta voi kaukoputkella katsella alueen lintuja, mutta vain varsin kaukaa.

Kaislasen rantaan pääsee heti tien 595 ylitettyä Välijoen. Kaislasen puolella on laaja levike ja keittokatos. Tulva-aikaan rantaan pääsy voi olla vaikeaa. Kaislasella on havaittu mm. laulujoutsenia, satoja vesilintuja, kymmeniä pikkulokkeja, punajalkaviklo ja satoja suokukkoja. Myös ruskosuohaukka ja kalasääksi on havaittu saalistamassa järvellä.


Luupuveden lahtia voi tarkkailla järveä kiertävältä tieltä ja rannoilta. Luupujoen luusuassa sijaitsevaa Jokilahden luhta. Siellä on myös lintutorni (Kuva: Jarmo Yliluoma). Lajisto on pitkälti samaa kuin Kaislasella.

Luupuveden torni; Kuva: Jarmo Yliluoma

Ajo-ohje tornille: Valtatieltä nro 5 Iisalmen pohjoispuolelta käännytään länteen tietä nro 27, viitassa lukee mm. Kiuruvesi. Ajetaan noin 20 km, jonka jälkeen pohjoiseen (GT-kartassa paikannimi Kenkunperä). tien päättyessä T-risteykseen käännytään länteen (vasemmalle), tästä noin 1,5 km, minkä jälkeen käännytään oikealle (ennen Luupujoen siltaa), minkä jälkeen taas noin 1,5 km, missä koilliseen viitta Itäranta. Tältä kohdin lähtee metsäautotie vastakkaiseen suuntaan (länteen). Ajetaan metsäautotietä 1 km, missä parkkipaikka ja torni. Se on noin 6 metriä korkea, jossa tärinävaimennetut tornista erilleen perustetut portaat.

Välijärven näkee parhaiten menemällä rantaan GT-kartan sanan “Hakoniemi” H-kirjaimen kohdalta talojen pihojen kautta. Linnustoltaan Välijärvi on ehkä näistä järvistä paras. Toisesta kohtaa järveä voi käydä kurkistamassa Yläjärven ja Välijärven väliselle jokiuomalle tulevalta tieltä.
Yläjärven havainnointi voi niin ikään yrittää samalta paikalta tai muualta aluetta kiertävältä tieltä. Järvillä on nähty mm. useita nuolihaukkoja pesintäaikaan.
Järven rantaan on rakennettu uusi tarkkailululava

Panoraamakuva, kuva: Jarmo Yliluoma