Hirvijärvi

Niemiskylän ja Kiuruveden taajaman välissä sijaitsee Hirvijärvi, tien 7693 eteläpuolella. Järven havainnointi onnistuu parhaiten tieltä, joka on jonkin verran korkeammalla kuin itse järvi. Rantamaisemat ovat idyllistä maaseutua.Järvi on matala ja ilmeisen kalaisa. Järven selkä pysyy mataluudesta huolimatta avoimena koko kesän, mikä helpottaa huomattavasti havainnointia.
Silkkiuikkuja pesii useita pareja, myös mustakurkku-uikku on tavattu järveltä. Laulujoutsen, lokit ja vesilinnut kuuluvat vakiolajistoon. Heinäkuussa vesilintupoikueita kertyy runsaasti järvelle, sillä matalassa järvessä on kauttaaltaan runsaasti pinta- ja uposkasveja.