Lintuatlas Pohjois-Savossa

Matti Hakkarainen – Härkälinnut 23.5.2021 Kuopio

Suomen neljäs lintuatlas on käynnissä. Lintuatlaksen toteuttavat yhteistyössä Birdlife Suomi ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus. Tavoitteena on selvittää vuosien 2022‒25 aikana Suomen pesimälinnuston levinneisyys. Lintuyhdistys Kuikan tavoitteena on edistää pesimälinnuston levinneisyyden selvitystä Pohjois-Savon alueella. Atlasretkeily on helppoa ja mukavaa sekä sitä voit tehdä vaikkapa oman asuinpaikkasi ympäristössä.

Havainnot kerätään 10 X 10 km karttaruutujen perusteella. Kaikki havaitut lajit ovat mielenkiintoisia. Ruudulla havaittujen lajien määrä kasvaa, kun retkeilee eri elinympäristöissä. Eri lajit pesivät eri aikaan, joten atlasretkeilyn voi aloittaa nyt ja jatkaa sitä koko kesän.

Pesinnän todennäköisyyttä arvioidaan pesimisvarmuusindeksien perusteella. Pesintä jaetaan kolmeen eri kategoriaan: mahdollinen, todennäköinen tai varma. Erityisen arvokkaita ovat havainnot varmistetuista pesinnöistä. Myös muita pesinnän merkkejä kannattaa tarkkailla. Sellainen on esim. ruoan kantaminen nokassa. On kuitenkin tärkeää tarkkailla huomaavaisesti lintujen pesintää, jotta ei pesimisvarmuusindeksin takia häiritse pesintää. Havaintojen ilmoittamisesta löydät hyvät ohjeet kotisivujemme Lintuatlassivulta. Aarne Hagman on koonnut sinne hyvän info- ja ohjepaketin lintuatlakseen liittyen.

Valtakunnalliset lintuatlaskoordinaattorit ovat Heidi Björklund (Luomus) ja Aapo Salmela (BirdLife). Heidät tavoittaa sähköpostilla lintuatlas@luomus.fi. Lintuyhdistys Kuikan lintuatlastyöryhmään kuuluu Eelis Rissanen, Harri Hölttä, Jyrki Uotila ja Jarmo Yliluoma. Heidät tavoittaa sähköpostilla atlas@lintuyhdistyskuikka.net. Kannattaa myös seurata Atlaksen tulospalvelua vaikkapa retkien suunnittelussa.


Eelis Rissanen