Category: tutkimus ja rengastus

Atlas-havaintojen keruu täydessä vauhdissa

Suomen pesimälinnuston selvityksessä on toiseksi viimeinen vuosi menossa. Paras aika atlasretkille on meneillään ja jatkuu aina elokuulle asti. Kirjaathan kaikki pesintään viittaavat havainnot ylös. Kannattaa ehdottomasti hyödyntää lintuatlaksen tulospalvelua retkien suunnittelussa sekä tarkistaa, mitä lajeja kultakin ruudulta vielä puuttuu. Lue lisää:

Vesilintulaskennat

Kun jäät lähtevät järvistä, on jälleen Luomuksen, Luken ja BirdLifen organisoimien vesilintulaskentojen aika. Laskennat tehdään kahdesti toukokuun aikana noin kahden viikon välein (alueellamme 8.–16.5. ja 23.–31.5.). Laskenta suoritetaan joko rannoilla olevista hyvän näkyvyyden omaavista vakiopisteistä (myös lintutornista) tai kiertämällä koko vesistö veneellä tai jalan. Sopiva ajankohta on aamu tai aamupäivä. Havainnot tallennetaan laji.fi-järjestelmän kautta. Laskennassa …

Jatka lukemista

Toiseksi viimeinen atlasvuosi alkaa

Osa linnuista kuuluttaa jo reviireitään, kuten pöllöt ja osa tikoista. Kun kevät etenee, muut seuraavat perästä. Pohjois-Savosta löytyy vielä useita atlasruutuja (10x10km), joiden selvitysaste on alhainen (satunnaishavintoja tai tyydyttävä). On tärkeää merkitä lintuvuoden aikana kertyvät, pesintään viittaavat havainnot atlakseen. Merkitseminen on helppoa, oli kyseessä sitten yksittäinen havainto joltain paikalta tai useita havaintoja pitkältä reitiltä. On …

Jatka lukemista

Raasion lintuasemakatsaus 2022

Katsaus on yhteenveto lintuaseman vuoden 2022 rengastustoiminnasta, joka on ollut aseman peruspuuhaa kautta vuosien. Läpi asemahistorian painotus on ollut kahlaajarengastuksessa, mutta nykyään myös varpuslintuihin keskittyneellä verkkorengastuksella on merkittävä osuus toiminnassa. Rengastusmiehityksen aikana asemarutiineihin on kuulunut myös havaintojen kirjaaminen lepäilevistä kahlaajista ja altaan vesilinnuista sekä muiden linturyhmien harvinaisemmista lajeista. Muita lepäilijälaskentoja tai erityisiä muutonseurantoja ei ollut …

Jatka lukemista

Talvilintulaskennat alkavat

Talvilintulaskennoissa selvitetään talvisen linnustomme levinneisyys, runsaus ja muutokset maamme eri osissa ja eri elinympäristöissä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä lintujen talvikuolleisuus, vaelluslintujen liikkuminen ja muuttolintujen mahdollinen talvehtimaan jääminen lyhyellä. Laskenta suoritetaan kolmeen otteeseen, syyslaskenta on 1.-14.11, talvilaskenta 23.12.-7.1. ja kevätlaskenta 21.2.-6.3. Jo olemassa olevat laskentareitit löytyvät Lajitietokeskuksen sivuilta, mutta myös uusien reittien perustaminen on …

Jatka lukemista