Pirtinvirta

Varkauden keskustan halki virtaa Pirtinvirta, jossa talvehtii mm. sinisorsia, usein myös joku telkkä ja isokoskelo, mahdollisesti koskikarakin. Alkutalvesta ja keväällä sulalla voi polskutella muitakin vesilintuja ja lokkeja, melkein mitä tahansa. Useana talvena virran ylittävä rautatiesillan rantapenkereet ovat olleet pikku-uikun talvehtimispaikka.

Varkaus; Pirtinvirta 13.7.2016; Kuva: Aarne Hagman