Lehtoniemi

Lehtoniemi on Pirtinvirran länsirannalla sen alajuoksulle pistävä niemi, asuinalue ja käytöstä poistunut jätevedenpuhdistamoalue. Asuintalojen ruokintapaikoille, jäteveden puhdistamon luhdalle ja kasoille kertyy siemensyöjiä: pikkuvarpusia, urpiaisia, tundraurpiaisia, vuorihemppoja, tiklejä, hemppoja yms., ei tietenkään kaikkia yhdellä kertaa. Lisäksi kasoilla pyörii syksyllä ja keväällä hyönteissyöjiä, naakkoja ja puluja. Lehtoniemen alueelle on viime vuosina rakennettu omakotitaloja ja osa rauhallisista lintupaikoista on kadonnut.

Lehtoniemen kärjessä on hyvä lehtipuusto, jossa ruokailee tikkoja, mm. pikkutikka on pesinyt alueella useana vuonna. Lehtoniemestä näkee hyvin myös Pirtinvirran sulalle.