Category: Varkaus

Kämäri

Kämärin alueella kiertää luontopolku. Kämäri: Google Maps

Ruokojärvi

Ruokojärven lintutornille pääsee 5-tieltä Varkauden portin liittymistä, tien länsipuolisen liikenneympyrän liittymästä lounaaseen erkanevaa tietä. Noin 300m päässä liikenneympyrästä jatketaan suoraan metsäautotietä. Lintutornillle vievä tie haarautuu oikealle ainoassa t-risteyksessä. Matkaa liikenneympyrästä tien päähän on n. 3,5km, tie päättyy kääntöpaikkaan ja siitä tornille on n. 350m osittain pitkostettua polkua.

Lehtoniemi

Lehtoniemi on Pirtinvirran länsirannalla sen alajuoksulle pistävä niemi, asuinalue ja käytöstä poistunut jätevedenpuhdistamoalue. Asuintalojen ruokintapaikoille, jäteveden puhdistamon luhdalle ja kasoille kertyy siemensyöjiä: pikkuvarpusia, urpiaisia, tundraurpiaisia, vuorihemppoja, tiklejä, hemppoja yms., ei tietenkään kaikkia yhdellä kertaa. Lisäksi kasoilla pyörii syksyllä ja keväällä hyönteissyöjiä, naakkoja ja puluja. Lehtoniemen alueelle on viime vuosina rakennettu omakotitaloja ja osa rauhallisista lintupaikoista …

Jatka lukemista

Pirtinvirta

Varkauden keskustan halki virtaa Pirtinvirta, jossa talvehtii mm. sinisorsia, usein myös joku telkkä ja isokoskelo, mahdollisesti koskikarakin. Alkutalvesta ja keväällä sulalla voi polskutella muitakin vesilintuja ja lokkeja, melkein mitä tahansa. Useana talvena virran ylittävä rautatiesillan rantapenkereet ovat olleet pikku-uikun talvehtimispaikka. Pirtinvirta: Google Maps

Huruslahti

Kaupungin keskelle sijoittuvan Huruslahden länsirannalta voi keväällä seurata lokkien saapumista; harmaalokkeja, kalalokkeja, selkälokkeja, naurulokkeja ja merilokkeja. Jään reunan sulamista seuraten lokit kokoontuvat satalukuisina joukkoina yöpymään lahdelle. Huruslahti: Google Maps Itärannalla olevan jätevesipuhdistamon rantapenkalta voi tavoittaa myös meriharakoiden parven. Lahden itäranta on kokonaan suljettua teollisuusaluetta.