Huruslahti

Kaupungin keskelle sijoittuvan Huruslahden länsirannalta voi keväällä seurata lokkien saapumista; harmaalokkeja, kalalokkeja, selkälokkeja, naurulokkeja ja merilokkeja. Jään reunan sulamista seuraten lokit kokoontuvat satalukuisina joukkoina yöpymään lahdelle.

Itärannalla olevan jätevesipuhdistamon rantapenkalta voi tavoittaa myös meriharakoiden parven. Lahden itäranta on kokonaan suljettua teollisuusaluetta.

Varkaus; Huruslahti 5.6.2010; Kuva: Aarne Hagmam