Category: Pielavesi

Pielaveden lintupaikat kartalla

Matojärvi

Matojärvi on Pielaveden lintujärvien parhaimmistoa. Järvi sijaitsee Sinisentien (77) pohjoispuolella vajaa 10 km Säviältä länteen. Järvelle ei ole erityistä kulkureittiä, sinne voi mennä Länsi-Säviältä Jylhään kulkevalta paikallistieltä. Järven linnustoon kuuluu useita vesilintulajeja, mm. laulujoutsen, mustakurkku-uikku, härkälintu ja tukkasotka. Lokeista järvellä pesivät nauru- ja pikkulokki. Matojärvi: Google Maps

Selkäydenjärvi / Savijärvi

Selkäydenjärvi sijaitsee Laukkalan kylän pohjoispuolella tien 5613 (Laukkala – Kiuruvesi )varrella. Peltojen ympäröimä järvi, jossa pesii mm. laulujoutsen ja muita sorsalintuja. Lähitienoon järviä on lähes kaikkia laskettu ja niiden halki kulkee kanavia. Peltoalueilla levähtelee joskus hanhia mm. Laukkalan kylän kaakkoispuoleisilla laajoilla pelloilla ja pikkujärvillä. Selkäydenjärvi: Google Maps Samalla retkellä kannattaa katsastaa hiukan etelämpänä Laukkala – …

Jatka lukemista

Kuusilampi

Kuusilampi sijaitsee kunnan lounaisosassa Nilakkaan pistävällä Hirviniemellä. Hirviniemen kärkeen Jokijärveltä menevä paikallistie halkaisee Kuusilammen. Tieltä näkee hyvin järven eteläpään. Pohjoispäässä ruoikot estävät näkyvyyden. Pesimälajistoon kuuluvat mm. laulujoutsen, kurki ja tukkasotka. Keväällä lammella voi tavata kaakkurin. Kuusilampi: Google Maps

Pieni-Korppinen

Pieni-Korppinen on lähellä Pielavedeltä Iisalmeen menevää tietä 563 Korppisen järven kaakkoispuolella. Lammen voi tarkastaa sen eteläpäähän tulevalta tilustieltä ja rantapeltojen reunoilta. Pesimälinnustoon kuuluvat mm. laulujoutsen, tukkasotka, nauru- ja pikkulokki. Pieni-Korppinen: Google Maps