Pieni-Korppinen

Pieni-Korppinen on lähellä Pielavedeltä Iisalmeen menevää tietä 563 Korppisen järven kaakkoispuolella. Lammen voi tarkastaa sen eteläpäähän tulevalta tilustieltä ja rantapeltojen reunoilta.
Pesimälinnustoon kuuluvat mm. laulujoutsen, tukkasotka, nauru- ja pikkulokki.