Category: Pielavesi

Penkkisuo

Penkkisuo on suojeltu avosuo, joka sijaitsee kunnan itäreunalla hiukan tien 77 pohjoispuolella. GT-kartalle kohde on merkitty omalla nimellään. Suolle pääsee parhaiten sen länsipuolella tulevalta Aittosuon metsäautotieltä, josta joutuu kuitenkin kävelemään yli 500 m suolle. Suon linnustoon kuuluvat mm. riekko, teeri, pikkukuovi, liro ja tuulihaukka. Suolla pesii myös pieni kalatiirayhdyskunta sekä reunahaavikossa palokärki. Suolinnusto on edustavimmillaan …

Jatka lukemista

Ventojoen metsät

Naturaan kuuluvat Ventojoen vanhat metsät sijaitsevat kunnan koillisosassa Löytänän järven luoteispuolella. Löytänän länsipuolitse kulkeva metsäautotie sivuaa metsäalueen reunaa. Tie ylittää Löytänästä laskevan Ventojoen, jonka molemmin puolin metsät ovat. Alueen pesimälinnustoon kuuluvat ainakin töyhtötiainen, käpytikka, pohjantikka, palokärki, peukaloinen, korppi , hiirihaukka ja kanahaukka. Ventojoki: Google Maps

Jylängin kuivio

Kunnan itäosassa lähellä Maaningan rajaa on pienialainen Jylängin järvikuivio, jolla on jonkin verran lintuja sekä keväällä että alkukesästä. Löytynjärven alapuolella on Jylängin kylä, jonka länsipuolella on GT-kartalla pieni vesialue. Lammikon eteläpuolelle tulee kaksihaarainen tie, jolta voi kävellä rantaan, samoin kuin vesialueen luoteispuoleiselta tieltä. Järvellä ja sen läheisyydessä pesii laulujoutsen, kurki, nauru- ja pikkulokki. Järvellä voi …

Jatka lukemista

Pieni Petäjäjärvi

Pieni Petäjäjärvi sijaitsee kirkonkylän eteläpuolella Petäjäjärvestä lähtevän Petäjäjoen varrella. Järvelle pääsee 77 tieltä Petäjäjärven suuntaan n.5 km päässä olevaa kosken rantaa pitkin. Alueella on vaikea liikkua pensastoisten rantojen vuoksi. Järvellä kannattaakin käydä aikaisin keväällä suksien kanssa. Järvellä on sulaa vuoden ympäri, joten Pielaveden ensimmäiset muuttavat vesilinnut ja joutsenet löytyvät usein tältä järveltä. Läheisillä pelloilla näkee …

Jatka lukemista

Luupää

Luupään pieni järvi sijaitsee Pajuskylässä 7 km Kirkonkylästä itään. Järven sekä eteläpää että pohjoispää sulavat aikaisin keväällä. Sulapaikat houkuttelevat muuttavia vesilintuja ja joutsenia järvelle. Paikka sopiikin retkikohteeksi juuri keväällä. Pesimäaikaan järvellä tapaa kalatiiroja, kalalokkeja, silkkiuikkuja, telkkiä sekä tukkasotkia. Luupää: Google Maps