Ventojoen metsät

Naturaan kuuluvat Ventojoen vanhat metsät sijaitsevat kunnan koillisosassa Löytänän järven luoteispuolella. Löytänän länsipuolitse kulkeva metsäautotie sivuaa metsäalueen reunaa. Tie ylittää Löytänästä laskevan Ventojoen, jonka molemmin puolin metsät ovat.
Alueen pesimälinnustoon kuuluvat ainakin töyhtötiainen, käpytikka, pohjantikka, palokärki, peukaloinen, korppi , hiirihaukka ja kanahaukka.