Nerkoon kanava

Nerkoon kanava on Nerkoonniementien varrella Lapinlahden taajaman rajalta noin 5 km luoteeseen. Kanavan molemmista päistä voi havaita monipuolista järvilinnustoa ja muuttoa. Kanavan alajuoksun puoleinen pää sulaa varhain keväällä.

Kuikan lintupaikat; Lapinlahti; Nerkoon kanava; 29.7.2008; Kuva: Aarne Hagman