Jylängin kuivio

Kunnan itäosassa lähellä Maaningan rajaa on pienialainen Jylängin järvikuivio, jolla on jonkin verran lintuja sekä keväällä että alkukesästä. Löytynjärven alapuolella on Jylängin kylä, jonka länsipuolella on GT-kartalla pieni vesialue. Lammikon eteläpuolelle tulee kaksihaarainen tie, jolta voi kävellä rantaan, samoin kuin vesialueen luoteispuoleiselta tieltä.
Järvellä ja sen läheisyydessä pesii laulujoutsen, kurki, nauru- ja pikkulokki. Järvellä voi nähdä myös metsäalueella pesivän viirupöllön ja kalasääksen.