Penkkisuo

Penkkisuo on suojeltu avosuo, joka sijaitsee kunnan itäreunalla hiukan tien 77 pohjoispuolella. GT-kartalle kohde on merkitty omalla nimellään. Suolle pääsee parhaiten sen länsipuolella tulevalta Aittosuon metsäautotieltä, josta joutuu kuitenkin kävelemään yli 500 m suolle.

Suon linnustoon kuuluvat mm. riekko, teeri, pikkukuovi, liro ja tuulihaukka. Suolla pesii myös pieni kalatiirayhdyskunta sekä reunahaavikossa palokärki. Suolinnusto on edustavimmillaan alkukesästä ja suolla kannattaa katsastella lintuja myös talvella. Varsinkin kevätöinen hiihtoretki hankikannolla on elämys.