Matojärvi

Matojärvi on Pielaveden lintujärvien parhaimmistoa. Järvi sijaitsee Sinisentien (77) pohjoispuolella vajaa 10 km Säviältä länteen. Järvelle ei ole erityistä kulkureittiä, sinne voi mennä Länsi-Säviältä Jylhään kulkevalta paikallistieltä.
Järven linnustoon kuuluu useita vesilintulajeja, mm. laulujoutsen, mustakurkku-uikku, härkälintu ja tukkasotka. Lokeista järvellä pesivät nauru- ja pikkulokki.