Saarisuo – Kurkisuo

Saarisuo-Kurkisuo on Ouluntien länsipuolella Ruuvalanperän pohjoispuolella sijaitseva suo- ja metsäalue, joka ulottuu tien reunasta aina Kiuruveden rajalle saakka. Alueella kasvaa jonkin verran vanhaa metsää, mutta isolta alalta metsät ovat karuja mäntytaimikoita.

Maisemallisesti alueella on lukuisia hienoja pienkohteita ja siellä kasvaa mm. Suomen ainoa Oulun läänin eteläpuolinen lettorikkoesiintymä.

Soiden pesimälajistoon kuuluvat mm. kurki, kapustarinta, pikkukuovi, suokukko, tuulihaukka, ampuhaukka ja riekko. Tervapääskyt pesivät pystyyn kaulatuissa haapakeloissa.

Kuikan lintupaikat; Vieremä; Saarisuo; Kuva: Timo Hämäläinen