Myhinkoski

Myhinkoski laskee vettä Myhinjärvestä Hankaveteen. Koskessa talvehtii koskikaroja ja rantametsikössä on pesinyt mm. harmaapäätikka vuonna 2009.
Myhinjärveä ympäröivillä saloilla voi kuulla pöllöjä, mm. varpuspöllö, huuhkaja ja viirupöllö kuuluvat alueen asukkaisiin. Myhinpään museotie kulkee Myhinjärven itäreunalla ja sen ajaminen on pimeällä pöllöretkellä on jo sinänsä elämys!