Category: Vieremä

Ala-Kotvakko

Ala-Kotvakon järvi sijaitsee Karankamäen kylän länsipuolella. Järven pohjoispuolella on pelloilla lohialtaiden kaivamisesta syntyneitä kumpuja, joilta näkee järvelle. Karankamäki-Marttisenjärvi paikallistieltä tulee metsäautotie järven itäpuolelle, josta on lyhyt kävelymatka rantaan. Järven pesimälinnustoon kuuluvat laulujoutsen, haapana, jouhisorsa ja tavi. Siellä saalistelee usein myös kalasääski. Ala-Kotvakko: Google Maps

Nieminen, Keskimmäinen ja Alemmainen

Vieremän kirkonkylän itäpuolella on Niemisen kylä ja järvi. Niemisen eteläpää ja sen alapuoliset Keskimmäinen ja Alemmainen muodostavat pienen rehevöityneen järvi- ja puroketjun. Alueen pystyy tarkastamaan helposti lähellä kulkevilta teiltä. Alemmaisen itäpuolelle menee Alakoskentie, josta lammen näkee erinomaisesti. Alue parhaimmillaan vain muuttoaikoina huhtikuun lopulta toukokuun lopulle. Siellä tavataan mm. laulujoutsenia, jouhisorsia, lapasorsia, liroja ja muita kosteikkoja …

Jatka lukemista

Ylä-Haajainen ja Venelahti

Ylä-Haajaisen entinen luonnonravintolammikko ja Ala-Haajaisen Venelahti kunnan eteläpäässä muodostavat paikallisesti merkittävän kosteikon. Ylä-Haajaisen pohjoispää on selvästi eteläpäätä parempi. Siellä pesivät mm. pikkulokit. Seassa pesii myös tukkasotkia ja mustakurkku-uikkuja. Venelahti on Ala-Haajaisen pohjoispään hiukan erillään oleva pohjukka, joka on lähes umpeenkasvanut. Venelahtea voi tarkkailla sen Ala-Haajaisesta erottavalta niemekeeltä. Muuta lintulajistoa alueella ovat kurki ja laulujoutsen sekä …

Jatka lukemista

Heinäjärvi

Heinäjärvi on pieni lintujärvi aivan Vieremän kirkonkylän vieressä, sen itäreunalla. Rantaan pääsee Vieremän taajaman suunnasta Honkajärvelle menevältä Savikontieltä pellon reunaa pitkin. Kesällä 2021 kunta rakensi ison katselulavan rantaan. Järven linnustoon kuuluvat mm. silkkiuikku, laulujoutsen, haapana, tukkasotka ja naurulokki. Heinäjärvi: Google Maps

Talaskangas

Vieremän tunnetuin luontokohde on metsien suojelutaistot Suomessa käynnistänyt Talaskangas. Pitkälle entisen Vuolijoen kunnan, nykyisen Kajaanin kaupungin puolelle Kainuuseen (Sopenmäkeen) jatkuva erämaa on luonnonsuojelualuetta. Talaskankaalle löytää kulkemalla Karankamäen kylältä pohjoiskoilliseen lähtevää Talaskankaantietä. Talaskankaalle on viitoitus ja sieltä löytyy luontopolku opastetauluineen. Toinen mahdollisuus on tulla alueelle Oulun läänin puolelta hieman lääninrajan pohjoispuolella kulkevaa Vihotintietä. Talaskankaan metsien ja …

Jatka lukemista