Category: Vieremä

Talaskangas

Vieremän tunnetuin luontokohde on metsien suojelutaistot Suomessa käynnistänyt Talaskangas. Pitkälle entisen Vuolijoen kunnan, nykyisen Kajaanin kaupungin puolelle Kainuuseen (Sopenmäkeen) jatkuva erämaa on luonnonsuojelualuetta. Talaskankaalle löytää kulkemalla Karankamäen kylältä pohjoiskoilliseen lähtevää Talaskankaantietä. Talaskankaalle on viitoitus ja sieltä löytyy luontopolku opastetauluineen. Toinen mahdollisuus on tulla alueelle Oulun läänin puolelta hieman lääninrajan pohjoispuolella kulkevaa Vihotintietä. Talaskankaan metsien ja …

Jatka lukemista

Kaatiainen

Kaatiainen on pienehkö erämainen järvi Nissilän kylän tuntumassa kunnan pohjoisosissa. Kaatiaiselle pääsee Nissiläntieltä (5911) oikealle järven pohjoispuolelle kääntyvän Kylmäpurontien kautta. Luoteispuoleisten peltojen halki kulkee tie venerantaan, josta näkee järvelle. Kaatiainen on maisemallisesti merkittävä pienkohde. Sen linnustoon kuuluvat mm. mustakurkku-uikku, laulujoutsen, kurki ja pikkulokki sekä muita lintuvesilajeja. Kaatiainen: Google Maps

Rahajärvi – Kontteroinen

Rahajärvi ja Kontteroinen muodostavat L-kirjaimen muotoisen vesialueen kunnan pohjoisosassa, Nissilän kylän pohjoispuolella ja lähellä em. Kaatiaista. Alueelle voi mennä kääntymällä Nissiläntieltä oikealle Hällämönharjulle menevää tietä pitkin. Pesimälajistoon kuuluvat mm. kalasääski, laulujoutsen, jouhisorsa, kurki ja liro. Rahajärvi-Konteroinen: Google Maps

Saarisuo – Kurkisuo

Saarisuo-Kurkisuo on Ouluntien länsipuolella Ruuvalanperän pohjoispuolella sijaitseva suo- ja metsäalue, joka ulottuu tien reunasta aina Kiuruveden rajalle saakka. Alueella kasvaa jonkin verran vanhaa metsää, mutta isolta alalta metsät ovat karuja mäntytaimikoita. Maisemallisesti alueella on lukuisia hienoja pienkohteita ja siellä kasvaa mm. Suomen ainoa Oulun läänin eteläpuolinen lettorikkoesiintymä. Soiden pesimälajistoon kuuluvat mm. kurki, kapustarinta, pikkukuovi, suokukko, …

Jatka lukemista