Ylä-Haajainen ja Venelahti

Ylä-Haajaisen entinen luonnonravintolammikko ja Ala-Haajaisen Venelahti kunnan eteläpäässä muodostavat paikallisesti merkittävän kosteikon. Ylä-Haajaisen pohjoispää on selvästi eteläpäätä parempi. Siellä pesivät mm. pikkulokit. Seassa pesii myös tukkasotkia ja mustakurkku-uikkuja.

Venelahti on Ala-Haajaisen pohjoispään hiukan erillään oleva pohjukka, joka on lähes umpeenkasvanut. Venelahtea voi tarkkailla sen Ala-Haajaisesta erottavalta niemekeeltä. Muuta lintulajistoa alueella ovat kurki ja laulujoutsen sekä mm. liro ja valkoviklo.