Sopenjärvi, Jokijärvi, Alajärvi ja Urimolahti

Otsikossa luetellut järvet muodostavat ketjun, joka kulkee Varpaisjärven kirkonkylän eteläpuolelta itäänpäin Urimolahteen laskevaa jokivartta pitkin. Ketjua ympäröi paikoin komea kulttuurimaisema ja pellot. Sopenjärvi on Nilsiään vievän tien (577) länsipuolella, Jokijärvi puolestaan Urimolahteen vievän Ruukintien pohjoispuolella ja Alajärvi ko. tien eteläpuolella.

Kaikille järville syntyy sulapaikkoja jo varsin varhain ne yhdistävän jokiketjun vuoksi. Sopenjärvelle näkee parhaiten järven länsipuolelta Sopentauksen tien varrelta, mutta sen lisäksi myös järven itäpuolinen peltoaukea kannattaa aina tarkastaa Nilsiäntien varresta. Muuttoa voi seurata vanhan sorakuopan reunalta järven pohjoispuolelta, mistä aukeaa näkymä etelän ja idän puoleisiin ilmansuuntiin. Jokijärvelle sekä sitä ympäröiville pelloille puolestaan kannattaa katsella järveä ympäröiviltä teiltä erityisesti itä- ja pohjoispuolelta. Niemenjoen sillalla kannattaa pysähtyä talvellakin koskikarojen toivossa. Alajärvelle on hieman hankala nähdä, mutta Urimolahteen vievältä tieltä kannattaa yrittää. Urimolahdelle puolestaan näkee hyvin paikalliselta venerannalta.

Järvien linnusto on parhaimmillaan muuttoaikaan. Pesimälinnustoon kuuluvat mm. haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, nokikana, tuulihaukka ja nuolihaukka. Muuttoaikaan vesilintuja on selvästi runsaammin ja useampia lajeja samoin kuin kahlaajiakin. Rantametsistä ja pensaikoista voi kuulua pikkutikan, satakielen tai pensassirkkalinnun laulua/ääniä. Sopenjärven – Jokijärven alueella on tavattu myös harvinaisuuksia, kuten harmaasorsa, merihanhi, lampiviklo, kuovisirri, heinäkurppa ja tunturikiuru.

Karttapaikka:

Google Maps: