Sukevan pellot ja Huutolahdenranta

Sukevan vankila-alueella Iskolan itäpuolella ja ympärillä on laaja peltoaukea. Raudanjoen pohjoispuolelle pistää keskusvankilalle menevältä tieltä pieni lähes suoraan itään kulkeva pikkutie. Tien etäläpuolella on savenottokuoppia, jotka houkuttelevat lokkeja, vesilintuja ja kahlaajia. Kuoppien lietteisillä reunoilla voi tavata myös sirrejä, ainakin lapinsirrejä ja pikkusirrejä. Erikoisuutena Iskolan pelloilla pesii pikkukuovi. Peltojen yllä saalistelevat suopöllöt ja onpa paikalla kuultu myös ruisrääkkiä, viiriäinen ja jopa rastaskerttunen. Alue on parhaimmillaan keväästä syksyyn.

Toinen hyvä peltopaikka on Sukevanjärven koillis- ja pohjoispäässä Huutolahdentientien varsilla. Muuttavat kapustarinnat kertyvät tänne. Myyrävuosina haukat ja isolepinkäiset väijyvät saalista. Myöhään jäätyvällä järvellä voi tavata merimetson, mustalintuja ja arktisia hanhia. Suurimmat joutsenparvet käsittävät yli sata lintua.