Category: Varpaisjärvi/Lapinlahti

Ruokosjärvi ja Rahanen

Lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva Ruokosjärvi sijaitsee Lapinlahden ja Nilsiän rajalla Reittiöllä. Järvelle pääsee kääntymällä Nilsiä-Varpaisjärvi-tieltä (577) Reittiöltä Jouhilahdentielle, mistä matkaa Ruokosjärvelle matkaa on neljä kilometriä. Lintuja pääsee parhaiten katselemaan Nilsiän puoleiselta rannalta, mutta se ei ole helppoa ranta-asutuksen ja pusikoiden vuoksi, vaikka rantaan muutamia teitä viekin. Ranta-asutuksen vuoksi tulee noudattaa erityistä huomaavaisuutta. Ruokosjärvi: Google Maps Reittiö: …

Jatka lukemista

Hangassuo

Varpaisjärven taajamasta Nilsiään menevän tien 577 varrelle jää Hangassuon suoalue. Suolle näkee suoraan tieltä, koska tie kulkee sen pohjoispään halki. Hangassuo: Google Maps Hangassuolla pesivät mm. tavi, laulujoutsen, liro, valkoviklo, naurulokki, pikkulokki, kalalokki, kalatiira, kuovi, kurki, metso, pohjansirkku, niittykirvinen ja keltavästäräkki. Näkyvimpiä lintuja ovat viime vuosina olleet suolammella pesivät nauru- ja pikkulokit, jotka erottuvat helposti …

Jatka lukemista

Jäteveden puhdistamo ja Kuoliosaari

Varpaisjärven jätevedenpuhdistamo sijaitsee hautausmaan vieressä, sen itäpuolella. Puhdistamolle pääsee kirkonkylällä Rautavaaralle päin ajettaessa kääntymällä heti hautausmaan jälkeen oikealle Puhdistamontielle ja ajamalla tien alas. Paikalla on hieman vuodesta ja tilanteesta riippuen mm. lammikoita ja pensaikoita sekä Varpasenjärven rantaluhtia. Samassa yhteydessä on myös pieni Kuoliosaaren luonnonsuojelualue, missä on vanhoja sekametsiä ja rantapensaikoita. Kuoliosaaren pääsee helpoiten sen eteläpuolelta …

Jatka lukemista

Sopenjärvi, Jokijärvi, Alajärvi ja Urimolahti

Otsikossa luetellut järvet muodostavat ketjun, joka kulkee Varpaisjärven kirkonkylän eteläpuolelta itäänpäin Urimolahteen laskevaa jokivartta pitkin. Ketjua ympäröi paikoin komea kulttuurimaisema ja pellot. Sopenjärvi on Nilsiään vievän tien (577) länsipuolella, Jokijärvi puolestaan Urimolahteen vievän Ruukintien pohjoispuolella ja Alajärvi ko. tien eteläpuolella. Kaikille järville syntyy sulapaikkoja jo varsin varhain ne yhdistävän jokiketjun vuoksi. Sopenjärvelle näkee parhaiten järven …

Jatka lukemista

Korpinen ja Porkkalan pellot

Korpisen kylä sijaitsee kunnan pohjoisosissa, maanteitse matkaa kertyy kirkonkylältä noin 20 kilometriä. Korpisen ja viereisen Porkkalan alueella on varsin laajoja peltoja. Niillä voikin tavata erilaisia peltolintuja pitkin vuotta. Keväällä ensimmäiset sulat syntyvät Korpiselle varsin varhain, ja ensimmäisiä kevätmuuttajia kannattaa etsiä näistä sulista. Retkeily alueella on varsin vähäistä, mutta havainnoista mainittakoon naakan pesiminen alueella sekä kesäiset …

Jatka lukemista