Ruokosjärvi ja Rahanen

Lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva Ruokosjärvi sijaitsee Lapinlahden ja Nilsiän rajalla Reittiöllä. Järvelle pääsee kääntymällä Nilsiä-Varpaisjärvi-tieltä (577) Reittiöltä Jouhilahdentielle, mistä matkaa Ruokosjärvelle matkaa on neljä kilometriä. Lintuja pääsee parhaiten katselemaan Nilsiän puoleiselta rannalta, mutta se ei ole helppoa ranta-asutuksen ja pusikoiden vuoksi, vaikka rantaan muutamia teitä viekin. Ranta-asutuksen vuoksi tulee noudattaa erityistä huomaavaisuutta.

Rahanen puolestaan on noin kilometri Ruokosjärvestä etelään. Myös Rahaselle katselu on vaikeaa ranta-asutuksen ja ryteikköisyyden takia, mutta varsinkin keväällä varhaisimpia sula-alueita voi yrittää nähdä Reittiönharjun pysähdyspaikalta Nilsiäntieltä puoli kilometriä Reittiöltä pohjoiseenpäin. Järvillä käydessä kannattaa matkalla tutustua myös Reittiön peltojen lintuihin.

Ruokosjärven alueen pesimälinnustoon ovat ainakin aikaisemmin kuuluneet kaikki perusvesilintumme heinätavia ja punasotkaa myöten, sekä mm. nuolihaukka, nokikana, pikkulokki, naurulokki, kalatiira ja pikkutikka. Pesimäaikaan on tavattu myös luhtakana, luhtahuitti, kaulushaikara ja ruisrääkkä sekä keväällä vesipääsky, punajalkaviklo, mustaviklo ja pikkusieppo. Eniten lintuja näkee huhti-toukokuussa. Muutamina talvina Ruokosen pohjoispäässä olevan Ruokosjoen suulla on tavattu koskikaroja.