Jäteveden puhdistamo ja Kuoliosaari

Varpaisjärven jätevedenpuhdistamo sijaitsee hautausmaan vieressä, sen itäpuolella. Puhdistamolle pääsee kirkonkylällä Rautavaaralle päin ajettaessa kääntymällä heti hautausmaan jälkeen oikealle Puhdistamontielle ja ajamalla tien alas. Paikalla on hieman vuodesta ja tilanteesta riippuen mm. lammikoita ja pensaikoita sekä Varpasenjärven rantaluhtia.

Samassa yhteydessä on myös pieni Kuoliosaaren luonnonsuojelualue, missä on vanhoja sekametsiä ja rantapensaikoita. Kuoliosaaren pääsee helpoiten sen eteläpuolelta Veteraanitien varresta lähtevää huomaamatonta polkua pitkin.

Puhdistamolla on muuttoaikaan tavattu mm. suo- ja lapinsirri, vesipääsky sekä harvinaisimpana lajina rantakurvi. Pesimäaikaan taas on tavattu mustakurkku-uikku ja pikkutylli. Kuoliosaaressa on puolestaan tavattu mm. pikku- ja pohjantikka.