Eitikansuo

Eitikansuon ja Ristikkosuon soidensuojelualueet sijaitsevat Eitikansaloksi kutsutulla syrjäisellä alueella Nilsiän kirkonkylän luoteispuolella, lähellä Iso-Pajusen ja Eitikan järviä. Soiden välissä on myös suojeltu Hirvisaaren vanha metsä, jonka halki kulkee metsäautotie. Kolmas suojeltu suoalue on Iso-Pajusen pohjoisrannalla. Nämä ovatkin Eitikansalon ainoat ojituksilta säästyneet alueet.

Eitikansuolle pääsee helpoiten sen itäreunaan päättyvältä metsäautotieltä. Hirvisaareen ja siitä myös molemmille soille pääsee myös Iso-Pajusen länsipuolella kulkevaa pientä metsäautotietä. Iso-Pajusen rantasuolle löytäminen sen sijaan vaatii suunnistamista ja suo-ojien yli loikkimista.

Alueen pesimälinnustoon kuuluvat mm. kuikka, laulujoutsen, kurki, kapustarinta, pikkukuovi, liro, metso, riekko, tuulihaukka, kalasääski, palokärki, tervapääsky ja pohjansirkku. Lisäksi alueella voi törmätä harvemmin myös mm. metsähanheen, pohjantikkaan, suopöllöön tai kuukkeliin.