Itikan ja Sourunsalon pellot

Itikan pellot sijaitsevat Pielavedentien varrella 2 km Peltosalmelta Pielavedelle päin. Alueella on keskellä isoa peltoa hyväkuntoinen peltotie, joka on paras paikka havannoida. Myös Itikan kaarisillan kupeessa olevalta parkkipaikalta ja itse sillalta voi katsella esim. muuttavia vesilintuja.

Pesimälajeja ovat kiuru, töyhtöhyyppä, kuovi, keltavästäräkki, ruskosuohaukka, pensastasku. Keväällä siellä pysähtyy monet pohjoiseen matkaavat lajit esim. lapinsirkku, tunturikiuru, pulmunen, kapustarinta ja joskus muuttohaukka. Useina vuosina on nähty arosuohaukka.
Syksyllä taas pohjoiset lajit pysähtyvät lepäämään, kuten lapinkirvinen ja jänkäkurppa.
Itikan pellot on hyvä paikka keräkurmitsan näkemiseen.

Alue on myös hyvä muutonseurantapaikka ja useina syksyinä mm. isot arktiset hanhiparvet ylittävät pellot. Syyskesällä 2008 peltotien varrella oli useita viikkoja lyhytvarvaskiuru.

Sourunsalon pelloilla on keväällä paljon kahlaajia (mm. mustapyrstökuiri) ja myös hanhia.
Alueella tavataan haukkoja ja pöllöjä (hiirihaukka, sinisuohaukka, ampuhaukka, suopöllö, hiiripöllö ). Arosuohaukkakin on nähty siellä usein. Arotasku on nähty kerran.