Kirviset


Tässä artikkelissa ovat ne kirviset, joita voi Suomessa vuosittain havaita.

Metsäkirvinen on tiettävästi Suomen viidenneksi yleisin lintulaji ja niittykirvinenkin varsin yleinen. Niiden lajinimi kuvastaa aika hyvin niiden elinpiiriä pesintäaikana. Muutolla niitä voi toki tavata samoilla paikoilla. Näiden kahden lajin ja ylipäätään kirvisten erottaminen toisistaan ulkonäön perusteella on varsin haasteellista.

Lapinkirvinen pesii harvalukuisena Suomen pohjoisimmilla tunturialueilla. Elo-syyskuussa sitä näkee säännöllisesti muuttomatkalla Pohjois-Savossakin – keväällä harvoin.

Luotokirvinen pesii Suomenlahden ja Pohjanlahden rannoilla ja saaristossa. Sen voi havaita sisämaassa harvinaisena läpimuuttajana sopivilla levähdyspaikoilla kuten 23.3.2022 Kuopion Heinälamminrinteen jätekeskuksella. Ennen tätä Tiiraan on laitettu Pohjois-Savosta siitä vain kuusi yhden yksilön havaintoa.


Metsäkirvinen ja niittykirvinen

Havaintopaikka on varsin luotettava määritysperuste muulloin kuin muuttoaikana: silloin metsäkirvistäkin voi tavata niityillä ja muillakin avoimilla paikoilla.

Eroja, jotka näkyvät kuvissa:

  • kupeiden juovat
  • nokan muoto ja väri
  • siiven keskimmäisten peitinhöyhenten kärkien väri (ei tosin erotu näissä kuvissa kovinkaan hyvin)
  • takavarpaan kynnen pituus on hyvä tuntomerkki: se näkyy hyvin niittykirvisen kuvassa.

Äänitteitä

Laulu ja muutkin äänet ovat erilaisia.
Metsäkirvisen laululento puun latvasta toiseen on sille tyypillinen. Niittykirvinenkin nousee lentoon laulaessaan.

Ilkka Markkanen – Metsäkirvinen 30.10.2017 Kuopio
Patrick Hublin – Niittykirvinen 21.10.2017 Siilinjärvi, Jälä

Lapinkirvinen

Ilkka Markkanen – Lapinkirvinen 25.8.2012 Siilinjärvi

Äänite

Luotokirvinen

Petri Kuhno – Luotokirvinen 23.3.2022 Kuopion Heinälamminrinteen jätekeskus
Kari Hänninen – Luotokirvinen 12.4.2018 Rautalampi

Äänitteitä