Toivalannotko

Toivalannotko 28.4.2013: Kuva: Tero Pelkonen

Toivalannotkoksi kutsuttu järvikuivio on Vuorelan taajaman pohjoispuolella sijaitseva peltonotkelma. Nykyisin peltoalueen halkaisee moottoritie ja lähitulevaisuudessa itäpää jää kauppakeskuksen alle.

Keväisin notkoon syntyy sulamisvesistä tulvalamparealue, jolla viihtyy varhaiskeväästä alkaen runsaasti vesilintuja ja kahlaajia. Seudun kevään ensimmäiset pulmuset, kiurut ja töyhtöhyypät ovat usein löytyneet notkon varhaistulvalta.

Kesällä ja syksyllä alue on heinä- ja viljapeltoa ja lintutarjonta on köyhempää. Keväisin paikalta voi nähdä myös kohtuullista petomuuttoa. Paikalla tavattuja lajeja ovat mm. harmaasorsa, ristisorsa, meriharakka, mustapyrstökuiri, lampiviklo ja rantakurvi.

Notkelman lintuja joutuu havainnoimaan yleensä varsin kaukaa notkon pohjoisrinteellä kulkevalta Kehvontieltä moottoritien ylittävän sillan itäpuolelta. Siinä on levike, johon mahtuu kaksikin autoa.
Kaukoputki on melkein välttämätön ja keski- ja iltapäivällä linnut ovat paikalta havainnoitaessa vielä ikävässä vastavalossa. Muutonseurantaa ajatellen täältä avautuvat näkymät myös kaakkoon, etelään ja lounaaseen.
Tulvaa on myös notkelman halki kulkevan 559-tien molemmin puolin tien välittömässä läheisyydessä ja näiden kohteiden havainnointi sujuu parhaiten ko. tien varrelta.

Siilinjärvi; Toivalannotko 21.4.2019; Kuva: Aarne Hagman
Patrick Hublin – Siilinjärvi, Toivalannotko 10.5.2018