Raasio ja Musti

Raasio ja Musti ovat Yara-konsernille kuuluvan apatiittikaivoksenylijäämähiekan läjitysalueita. Hiekkaa pumpataan nykyisin Mustin altaalle (n. 700 ha), jossa on laajoja paljaita tai lähes paljaita hiekkakenttiä ja pari kilometriä kahlaajille sopivaa lieterantaa.

Raasio (n, 150 ha) toimii pumppausvesien läpijuoksutusaltaana ja altaan lietteiset rannat ovat viime vuosina kasvittuneet monin paikoin. Raasiossa toimii yhdistyksen kahlaajarengastusasema.

Raasioon tullaan kääntymällä Siilinjärvi-Varpaisjärvi-tieltä (mt 576) Kolmisopen kylällä kyltin ”Kuuslahti 5” kohdalla itään Raasiontielle, jota ajetaan 1,9 km.

Kesällä 2017 Yara on päivitti/tiukensi liikkumisohjeistustaan Raasion altaalla. Ohjeistus löytyy Raasion parkkipaikalta ja lintutornilta.

Pysäköinti on sallittua vain puomin 25 parkkipaikalle, jossa on Koillisliete- kyltti. Portin eteen ei saa pysäköidä. Portin voi joko alittaa tai kiertää ja sen jälkeen on viitta lintutornin suuntaan, jonne on matkaa n. 300 m. Tornilla saa vapaasti käydä ja sieltä havainnoida, mutta muuten on noudatettava liikkumiskieltokylttejä. Tornista eteenpäin lintuasemalle päin ja myös ns. länsilietteellä voivat liikkua vain asemalla olevat rengastajat.

Myöskään rengastusaseman rengastajilla ja heidän avustajillaan ei ole enää sallittua liikkua allasalueella rengastuskopin eteläpuolella lukuunottamatta länsilietteen alueen verkkopaikkoja. Rengastajien on muistettava tehdä ilmoitus asemaoleskelustaan Yaran yhteyshenkilöille aina rengastusasemalle mennessään.

Karttalinkit Raasiossa:

Altailla riittää katseltavaa toukokuusta lokakuulle. Altaat ovat eräitä Sisä-Suomen parhaimpia paikkoja nähdä eri kahlaajalajien edustajia. Mm. muutolla levähtäviä sirrejä ei tavata missään muualla maakunnassamme sellaisia määriä kuin ko. altailla.

Parhainta kahlaaja-aikaa on heinäkuun alun ja syyskuun puolivälin välinen syysmuuttokausi. Parhaina, sadetihkuisina päivinä altailla voi nähdä jopa satoja kahlaajia, joskin Raasion lietteiden kasvittumisen ja Mustin altaan rakennustöiden aiheuttamien lieterantojen katoamisten myötä levähtävien kahlaajien määrät ovat vähentyneet viime vuosina.
Altaille on kerääntynyt kesäisin ja syksyisin huomattavia määriä vesilintuja, mutta näiden sulkivien ja levähtävien vesilintujen määrät ovat romahtaneet 2000-luvun aikana.

Jukka Portimojärvi – Raasion lintutorni panoraama, Siilinjärvi 10.6.2020

Mustin hietikoilla on viime vuosina viihtynyt kesäisin satoja pesimättömiä luppokurkia. Altailla on tavattu paljon harvinaisuuksia, joista mainittakoon mm. ristisorsa, allihaahka, haarahaukka, siperian-/amerikankurmitsa, palsasirri, eskimosirri, siperiansirri, rantakurvi, virtavästäräkki, taigauunilintu, aavikkotylli, lampiviklo ja sitruunavästäräkki.

Kuikan kuvagalleria: Kaarina Heiskanen – Raasion lintutorni, siilinjärvi 8.9.2019
Ilkka Markkanen – Raasio, Siilinjärvi 1.9.2020
Kaarina Heiskanen – Raasion altaat Siilinjärvi 25.5.2020

Mustiin tullaan kääntymällä em. mt:ltä 576 Petäjämäen kylän kohdalla itään Syrjäntielle (risteys n. 4 km em. Kolmisopen kylän risteyksestä Varpaisjärvelle päin), jota ajetaan 2 km.

Mustin allas on edelleen liikkumiskieltoaluetta lintuharrastajille. Mustin ns. länsiallas on aidattu kesällä 2021. Mustia voi havainnoida länsialtaan suunnalta vain verkkoaidan takaa yleiseltä tieltä.
Mustin hietikkokenttä näkyy kapeana sektorina yleiseltä tieltä Ilomäen kohdalta
, josta voi kiikaroida myös tien lähellä olevaa lieterantaista lamparetta:
* Havainnointipaikka Karttapaikassa
Allasalueelle ja vallitielle ei ole lupa mennä tälläkään kohdalla.

Muutamalle henkilölle (4-5) Yara on myöntänyt henkilökohtaisen luvan havainnoida ns. länsialtaan ja pääaltaan välisellä vallilla, mutta lupa liikkua siellä koskee vain näitä henkilöitä, ei muita.

Musti; Kuva: Ilkka Markkanen