Lappasuo

Lappasuo sijaitsee kirkonkylältä n. 12 kilometriä kaakkoon. Alue on Vapo:n turvetuontantoaluetta, jota on alettu käyttää muihin tarkoituksiin turpeen noston jäljiltä. Muutamissa osissa aluetta on vielä turvetuotantoa, mutta muuten aluetta on metsitetty ja osalla saroista on viljelyksiä.
Varsinkin keväisin alueella näkee paljon haukkoja, muuttavia sorsalintuja, hanhia sekä pikkulintuja siementen perässä. Monin paikoin vesi nousee ojista saroille ja tällaisina keväinä muuttavia lintuja voi olla isojakin määriä.
Linnuston tarkkailu onnistuu parhaiten karttaan merkityltä tienpätkältä. Alueella kiertää myös monia pikku teitä, joilta alueen saa nopeasti kierrettyä