Savuniemi

Savuniemi 17.1.2012; Kuva: Tero Pelkonen

Savuniemi on laajin ja paras lehtipuumetsä Kuopion läänissä. Se sijaitseeRiistaveden kirkonkylän eteläpuolella Kuukan etelärannalla. Ennen kirkonkylää lähtee isohko tie kohti Laajalahtea. Laajalahden tieltä kääntyy vasemmalle heti kapean sillan jälkeen Lehostenlammentie. Tie jatkuu pari kilometriä.Viimeisessä risteyksessä ennen Lehostenlammen taloa käännytään jyrkästi vasemmalle sen sijaan että ajettaisiin suoraan. Tie tulee pellon laitaan, jossa sopii pysäköimään. Savuniemen metsät alkavat pellon etelälaidalta ja jatkuvat itään niemen kärkeen saakka.

Alueen pohjoisreunalla on aarnialue, jonne on jätettu myös kuusia. Paikoin niemellä on mahtavia valoisia koivikoita, isoja haapoja ja kosteita painanteita. Savuniemellä voi retkeillä kaikkina vuodenaikoina. Sen lajistoa ovat mm. pohjantikka, pikkutikka, peukaloinen, sirittäjä, kuhankeittäjä ja kuusitiainen.

Tero Pelkonen – Savuniemi, Riistavesi 1.6.2020