Pikkutikka vuoden lintuna

Ilkka Markkanen – Pikkutikka 24.5.2013 Riistavesi

BirdLife Suomi on valinnut vuoden 2021 linnukseen pikkutikan (Dendrocopos minor). Tarkoituksena on selvittää lajin esiintymistä, joka tunnetaan varsin heikosti. Vain peipon kokoinen pikkutikka viihtyy parhaiten lahoainesta sisältävissä lehtipuuvaltaisissa paikoissa, kuten taajamien ja peltojen metsäsaarekkeiden “pöheiköissä”. Suosikkipaikkoja ovat leppävaltaiset rantametsät, joista löytyy runsaasti pienikokoista lahopuustoa. Pikkutikka on paikkalintu, jonka voi talvisin löytää myös osmankäämi- ja järviruokokasvustoista. Ravintonaan se käyttää hyönteisiä ja niiden toukkia.

Lajin kannaksi on arvioitu noin 1 400-5 000 paria, ja vaikka lajin elinpiiriin kuuluukin koko maa, puuttuu se silti laajoilta alueilta ollen varsin harvalukuinen. Kanta on vähentynyt viime aikoina, ja syyksi epäillään mm. puubioenergian keruuta, jolloin maastoon jää vähemmän tikalle elintärkeää pientä lahoa lehtipuuta.

Tänä vuonna kannattaa retkeillä pikkutikkojen suosimilla alueilla ja kirjata Tiiraan kaikki havainnot lajista. Näin pääsemme paremmin jyvälle kannan todellisesta koosta.