Ryönänjärvi

Ryönänjärvi sijaitsee Kiuruveden taajaman kaakkoispuolella. Se on Ryönänjoen pullistuma, joka aukeaa voimakkaan virtauksen takia aikaisin keväällä ja kerää levähtäviä vesilintuja sekä kahlaajia. Parasta vierailuaikaa onkin huhtikuun loppupuoli ja toukokuun alkupuoli.

Ryönänjärvelle pääsee parhaiten tieltä (561) Kukkomäkeen menevän paikallistien kautta. Etelästä tultaessa Kukkomäen tie ylittää ensin radan ja palaa noin kilometri tämän jälkeen takaisin radan varteen. Tästä kohtaa voi nousta radalle ja kulkea noin 100 metriä vasemmalle, josta näkee hyvin lähes koko järven vesialueen, ainakin kaukoputkella. Lajistoa ovat kaikki vesilinnut,ruskosuohaukka ja kahlaajat. Kevään laulujoutsenkertymät voivat nousta yli sadan yksilön. Uiveloparvia näkee joka kevät.