Älänne ja Multasuo

Älänteen järvi sekä siihen liittyvät suot, metsät ja Tiilikanjoki sijaitsevat Rautavaaran ja Varpaisjärven kuntien rajalla. Älänne on karu, rantojensuojeluohjelmassa suojeltu järvi, jolla on muun muassa hiekkarantoja ja harjumänniköitä.
Järven ympäristössä on myös useita soita, joista Multasuo on Varpaisjärven paras lintusuo.

Älänteen lintulajisto on karujen järvien ja soiden lajistoa, esimerkiksi kuikka, pikkukuovi ja kapustarinta pesivät alueella. Tiilikanjoelta on myös syksyinen havainto virtavästäräkistä. Alueella voi liikkua järven länsipuolisia metsäteitä pitkin ja alueen eteläpuolella on Tiilikanjokivarressa kiertelevä Huuhkajan luontopolku valitettavan avarine metsämaisemineen.