Toiseksi viimeinen atlasvuosi alkaa

Sanna Hakkarainen – Valkoselkätikka 13.3.2023 Maaninka

Osa linnuista kuuluttaa jo reviireitään, kuten pöllöt ja osa tikoista. Kun kevät etenee, muut seuraavat perästä. Pohjois-Savosta löytyy vielä useita atlasruutuja (10x10km), joiden selvitysaste on alhainen (satunnaishavintoja tai tyydyttävä). On tärkeää merkitä lintuvuoden aikana kertyvät, pesintään viittaavat havainnot atlakseen. Merkitseminen on helppoa, oli kyseessä sitten yksittäinen havainto joltain paikalta tai useita havaintoja pitkältä reitiltä. On hyvä muistaa merkitä myös ne kaikkein tavallisimmat lajit. Lintuatlas.fi:n sivuilta löytyvästä tulospalvelusta löytyy kunkin atlasruudun selvitysaste sekä lajilista, sieltä voi tutkailla puuttuvia lajeja sekä suunnitella retkiä alhaisen selvityksen alueille.

Onnea kevään ja kesän retkille!