Kuikan 50 v tornikisa

Lumet hupenevat kovaa vauhtia ja voimme käynnistää toden teolla juhlavuoden suuren tornikisan. Tornikisassa on mukana 33 Pohjois-Savon lintutornia, lintulavaa ja näkötornia.

Tornikisan tarkoituksena on seurata, kuinka monta lintulajia havaitaan paikoilla vuoden aikana. Tuloksia seurataan kotisivuillamme olevan diagrammin ja paikkakohtaisen seurannan avulla mahdollisimman reaaliaikaisesti.

On mielenkiintoista nähdä, millaisia määriä eri paikoilla nähdään. Tornit sijaitsevat eri elinympäristöissä ja joukossa on paikkoja, jotka eivät ole suoraan yhteydessä vesistöön.

Havaintojen ilmoittaminen tapahtuu Tiiran kautta. Tiirassa on jokaiselle paikalle valmis yhdistyspaikka. Havainnot on tärkeää ilmoittaa juuri tällä yhdistyspaikalla, jotta se voidaan helposti lisätä seurantataulukkoon. Havainnoijan on oltava kontaktissa torniin, kun havaintoja ilmoitetaan. Tärkeää olisi ilmoittaa kaikki eli myös ns. tavalliset lajit ainakin aluksi. Tulosseurantaan laitetaan myös päivitys kullakin paikalla jo aikaisemmin havaituista lajeista eli ne voi tarkistaa sieltä. Kirjanpitoakin tosin helpottaa se, jos joka tapauksessa laittaa Tiiraan kaikki havaitut lajit. Näin kaikki lajit tulevat varmemmin kisaan mukaan.

Tässä on nyt hyvä mahdollisuus käydä retkeilemässä sellaisilla paikoilla, joissa ei ole aiemmin käynyt. Pyrimme myös järjestämään joillekin torneille vuoden aikana torniopastuksia, joissa on paikalla Kuikan retkikummi. Ilmoitamme näistä erikseen Kuikan tapahtumakalenterin kautta.