Tarkkana sorsametsällä

Matti Hakkarainen – Sinisorsa 18.8.2020 Kuopio

Metsästäjäliitto ja Birdlife Suomi korostavat malttia 20.8. klo 12 käyntiin pärähtävään vesilintujen metsästykseen. Lajitunnistus on hyvin tärkeää ja taantuvien lajien metsästystä kehotetaan välttämään.

Monen merkittävän riistavesilinnun kanta Suomessa on taantunut ja suuri osa lajeista on uhanalaisia. Riistavesilinnuista äärimmäisen uhanalaiseksi on luokiteltu punasotka, erittäin uhanalaisiksi tukkasotka, haahka ja nokikana sekä vaarantuneiksi taigametsähanhi, haapana, jouhisorsa ja heinätavi.

Tällä hetkellä lähinnä sinisorsa on katsottu hyvin metsästystä kestäväksi lajiksi, sillä lajin poikastuotto oli lämpimänä alkukeväänä hyvä, tosin pesimäkanta oli alhaisempi kuin viime vuonna. Tavin ja telkän pesimäkannat olivat myös laskeneet edellisvuodesta.

Metsästystilastoinnin parantamiseksi järjestöt toivovat kaikkien metsästäjien ilmoittavan saaliinsa Oma riista -palveluun.

Monien vesilintujen vähenemisen taustalla on kosteikkojen katoaminen. Kosteikkoja kunnostetaan ympäristöministeriön HELMI-ohjelmassa sekä maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hankkeessa. Lisäksi SOTKA:n kautta kehitetään häirintävapaiden vesilintujen levähdysalueiden verkostoa.

“Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys sekä haahkan syysmetsästys on tänä vuonna kielletty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Allin metsästys on kielletty sisämaassa, ja merialueilla sitä on rajoitettu saaliskiintiöin. Metsähanhea saa metsästää 27.8. asti Lapissa ja loka–marraskuussa kaakkoisessa Suomessa. Meri- ja metsähanhen metsästystä on lisäksi rajoitettu saaliskiintiöin.

Lakisääteinen saalisilmoitus on tehtävä metsähanhesta, haapanasta, jouhisorsasta, heinätavista, lapasorsasta, tukkasotkasta, allista, isokoskelosta sekä nokikanasta. Lisäksi velvollisuus koskee punasotkaa, haahkaa ja tukkakoskeloa, jotka ovat määräaikaisessa metsästyskiellossa.