Pesimärauha, kiitos!

Rauno Nokelainen – Viirupöllö 11.5.2023 Tuusniemi

BirdLife Suomi ja Lintuyhdistys Kuikka muistuttavat ottamaan huomioon lintujen pesimärauhan. Kaikkien lintulajien pesinnät ovat rauhoitettuja ja lailla suojeltuja. Suurin riski pesinnän keskeytymiselle on häirintä juuri pesinnän alkupuolella, kun käynnissä on pesänrakennus, muninta ja haudonta.

Emolintujen hätäily ja varoittelu on varma merkki pesinnästä, ja tällöin paikalta tulee poistua. Veneillessä on hyvä muistaa, että on erityisen tärkeää välttää puuttomia tai vähäpuustoisia luotoja ja saaria, jotka ovat vesi-, lokki- ja kahlaajalintujen suosimia pesimäpaikkoja. 

Osalla linnuista jälkipolvi on jo ehättänyt maastoon. Yksinäiseltä vaikuttavaankaan poikaseen ei tule kajota, sillä orvosta olostaan huolimatta emo on suurella todennäköisyydellä lähettyvillä ja ruokkii poikasiaan.