Lintujen ääniä: tunnistusappien testausta

Lintuharrastajille on ollut jo jonkin aikaa tarjolla sovelluksia, joiden avulla voi tunnistaa ainakin lintujen lauluja. Uusimpien appien toiminta ja jatkuva kehittyminen perustuu tekoälyyn.
Eniten on käytetty ulkolaisia BirdNET- ja Merlin-appeja. Niissä molemmissa on tarjolla lintujen ääniä eri puolilta maailmaa.

Uusimpana tuli tänä keväänä 2023 käyttöön Jyväskylän yliopiston kehittämä ja Ylenkin markkinoima “Muuttolintujen kevät”- sovellus. Sen käytössä tavoitteena eli ole pelkästään lintujen laulun tunnistaminen vaan myös tietojen kerääminen siitä, missä lintua on kuunneltu.

Itse en ollut näitä ennen tämän kirjoittamista edes kokeillut, saati sitten käytännössä maastossa käyttänyt:
Olen oppinut lintujen laulut ja muut äänet pitkän kaavan kautta monien harrastusvuosien aikana. Jos joku maastossa kuulemani linnun ääni on ihan uusi, yritän etsiä ja määrittää lajin netin runsaan äänitetarjonnan perusteella. Käy varsin usein myös niin, että joku ennen tunnistamani laulu tai muu ääni on unohtunut ja minun pitää se sitten uudelleen palauttaa mieleen.
Eniten olen käyttänyt xeno-cantossa olevaa, runsasta äänitearkistoa. Sieltä olen upottanut ääninäytteitä lintuja esitteleviin artikkeleihin näillä sivuilla.

Kun näitä sovelluksia mm. Facebookin linturyhmien postausten mukaan paljon nykyisin käytetään ja kokemuksia kommentoidaan ajattelin, että pitäähän minunkin niihin perehtyä.
Lähdin liikkeelle ihan käytön opiskelu ja testaus mielessä ja kokeilin kaikkia kolmea ihan tässä kesäpaikalla.
Lisäksi testasin BirdNetin ja Merlinin “tunnistuskykyjä” valikoimalla xeno-canton äänitteitä.

Lyhyt esittely sovelluksista

Muuttolintujen kevät on luonnollisesti suomeksi. Sekä BirdNETin että Merlinin asetuksissa voi lintujen nimeksi valita suomen.

Merliniin voi ladata “lintupaketin” eri puolilta maailmaa siltä varalta, jos reissaa linturetkillä muualla kuin Skandiaviassa: sen paketin itse latasin. Merlinissä on hyvää se, että siinä on mukavasti tietoja linnuista: niistä on kuva, ääninäytteitä ja levinneisyyskartta.
Siinä on myös kuvatunnistustoiminto: kuvan voi ottaa havaintotilanteessa tai ladata kännykän galleriasta. Tätä toimintoa en ole kokeillut.

BirdNETissä lajeja voi selata siltä alueelta, mikä määrittyy kännykän sijainnin perusteella. Linnusta löytyy lisätietoa linkin takaa Wikipediasta, mikä on vähän kökköä.

Vaikuttaa siltä, että kaikkia sovelluksia käytettäessä, jotta linnun tunnistus ylipäätään onnistuu tai on mahdollisimman luotettavaa pitää olla kännykän paikannus päällä. En ole tarkemmin perehtynyt tähän BidNetissä enkä Merlinissä eli onko se tosiaan pakollista. Sen sijaan “Muuttolintujen keväässä” näin ihan oletusarvoisesti on. Kun sen lataa itselleen, sitoutuu ymmärtääkseni samalla myös paikkatietojen lähettämiseen. Sovellus ei toimi, jos paikannus ei ole päällä.
En tiedä, lähteekö BirdNEtistä ja Merlinistä jotain käyttäjän dataa jonnekin. Ylipäätään tahtoo olla niin, että eri sovellusten käyttöehdot tulee aina huonosti luetuksi – Tuskin niissä mitään huolta aiheuttavaa on.
Itse olen tehnyt niin, että poistan äänitallenteet saman tien BirdNetistä ja Merlinistä. Muuttolintujen kevään äänitteitä poistan valikoiden myös, mutta en tiedä poistuuko äänityksen yhteydessä syntynyt “tutkimusdata” samalla.

Perustoiminto on kaikissa sama: Kännykkä suunnataan tunnistettavaan ääneen/ääniin ja laitetaan mikrofoni päälle.
Tallenteen analysointi on BirdNETissä eriainen kuin muissa: Siinä valitaan äänitteestä se osa mikä, halutaan määrittää. Tämä jossain määrin hankaloittaa sen käyttöä pitemmissä äänitteissä, mutta on toisaalta hyvä, jos haluaa tarkentaa määrityksen juuri haluttuun kohtaan.
Muissa tulos näkyy suoraan ja koko äänitteen alueelta.

Sovelluksissa on eri tavoin ilmaistu, kuinka varma lajinmääritys on: niitä kannattaa tutkailla huolella.

Ensimmäiset käyttökokemukset

Mukava noita kaikkia on käyttää. Lienee jopa ihan makuasia, mikä tuntuu itselle sopivalta. Siksi kannattaa ottaa käyttöön kaikki ja testailla niitä erilaisissa olosuhteissa. Kesäpaikan ja lähimetsän lajit kaikki tunnistivat sutjakasti.
Ilman laajempaa kokemusperäistä vertailua, vaikuttaa siltä, että sovellusten välillä on eroja siinä, miten hyvin ne poimivat varsinaisen “solistin” taustalta muiden lajien ääniä. Tämä tuli erittäin selvästi esiin alla selostamassani xeno-cantolla tekemässäni testauksessa. Merlin oli tässä tosi noheva. Tämä ominaisuus saattaa todellisessa havaintotilanteessa myös sotkea, jos sovellus näyttää kaikki äänet, mitä se on “kuullut” – Se varsinainen laji, jota maastossa kuunnellaan jääkin sitten määrittämättä oikein.

Testaus xeno-canton äänitteillä


Tein niin, että upotin artikkeliin xeno-cantosta lintujen ääniä ja kokeilin, miten BirdNET ja Merlin ne tunnistavat, kun niitä tietokoneella soitan. BirdNetissä voi valita äänitteestä sen osan, minkä haluaa määrittää. Mukana on joitakin äänitteitä lukuun ottamatta vain lauluja.
“Muuttolintujen kevättä” en tässä kokeillut, koska ymmärtääkseni siinä oletusarvoisesti tallentuu myös havaintopaikka, joka siis aika nolosti olisi se, missä tietokoneen ääressä istun eikä äänite muutenkaan olisi aito ja siis tutkimuskäyttöön sopiva.
Jotta testaustilanne olisi mahdollisimman luonnollinen, soitin äänitteitä sopivalla ääniteholla, sellaisella, mikä voisi vastata oikeaa tilannetta luonnossa.
Luonnossa kuulee useimmiten monta lintua yhtä aikaa ja kännykällä on vaikea “zoomata” juuri siihen ääneen, mikä on tarkoitus tunnistaa. Tämä vaikeuttaa sovellusten käyttöä varmaan, yksittäisen linnun määritykseen pyrittäessä.
Näissä äänitteissä on joissain kuultavissa taustalla myös muita lintuja: näin tulee testattua se, nappaako sovellus nekin.

Seuraavaksi mietin, mitä lintuja testausmielessä kuuntelen. Pudotin heti pois ilmiselvät ja tutut laulut. Otin mukaan lauluja, jotka minusta ovat eri syistä vaikeampia tunnistaa. Testasin myös, tunnistavatko sovellukset toisiaan läheisten lajien tai muuten paljon toisiaan muistuttavat laulut.

On selvää, että tällainen häiriötön ja osittain luonnoton testaustilanne ei anna täysin oikeaa käsitystä sovellusten ominaisuuksista ja luotettavuudesta lajinmäärityksessä. Todelliseen testiin ne joutuvat luonnossa ja linturetkillä.

Täydennän testattujen äänten listaa ehkä tarpeen mukaan ja havainnoimalla, mitä lauluja esim. “someväki” nostaa esille.
Päivitän artikkelia myöhemmin, jos minulle kertyy kokemuksia näiden appien käytöstä ihan oikeasti maastossa.

Punakylkirastas

Soitin sovelluksille ne punakylkirastaan laulut, jotka olin koonnut tähän artikkeliin:

Tulokset punakylkirastaan lauluista:

 • äänite 1: molemmat tunnisti
 • äänite 2: molemmat tunnisti
 • äänite 3: molemmat tunnisti
 • äänite 4: molemmat tunnisti
 • äänite 5: BirdNET tunnisti pk:n lisäksi myös pensastaskun, Merlin myös pensastaskun ja töyhtöhyypän
 • äänite 6: molemmat tunnisti
 • äänite 7: BirdNET tunnisti lisäksi myös kirjosiepon, Merlin tunnisti myös kirjosiepon, peipon ja laulurastaan, jota ei äänitteessä kuulu
 • äänite 8: BirdNET tunnisti myös käen. Merlin myös käen, mustarastaan ja punarinnan
 • äänite 9: BirdNET tunnisti, Merlin tunnisti myös pajulinnun ja peipon, jota ei äänitteessä kuulu; kumpikaan ei tunnista taustalta kuuluvaa harmaasiepon ääntä
 • äänite 10: molemmat tunnisti
 • äänite 11: BirdNET tunnisti. Merlin tunnisti lisäksi peipon ja pajulinnun (sateessa)
 • äänite 12: molemmat tunnisti
 • äänite 13: molemmat tunnisti
 • äänite 14: BirdNET tunnnisti lisäksi myös vihervarpusen, Merin tunnisti lisäksi vihervarpusen ja peipon
 • äänite 15: BirdNET tunnisti, Merlin tunnisti lisäksi myös vihervarpusen ja viherpeipon, jota ei taida äänitteessä kuulua
 • äänite 16: BirdNET tunnisti lisäksi räkättirastaan, Merlin ei tunnistanut punakylkirasta, mutta tunnisti räkättirastaan, peipon ja hippiäisen
 • äänite 17: BirdNET tunnisti lisäksi myös kulorastaan, joka ei äänitteessä ole, Merlin tunnisti
 • äänite 18: molemmat tunnisti

luhtakana

Molemmat sovellukset tunnistivat.


liejukana

Molemmat tunnisti


uuttukyyhky

BirdNET tunnisti, kun valitsi sen kohdan, jossa vain uuttukyyhky on äänessä. Se tunnisti myös peipon.
Merlin tunnisti myös peipon, mustarastaan, pajulinnun ja mustapääkertun.


kangaskiuru

BirdNET tunnisti melko varmasti ja ehdotti myös sinirintaa epävarmana.
Merlin tunnisti.


niittykirvinen

BirdNET tunnisti.
Merlin ei tunnistanut vaan ehdotti talitiaista


koskikara

BirdNET tunnisti.
Merlin ei tunnistanut.


rautiainen

Molemmat tunnisti.
Merlin noteerasi myös peipon äänen.


sinirinta

BirdNET tunnisti sinirinnan jostakin kohden äänitteestä, tunnisti myös teeren ja ehdotti jossain kohti myös satakieltä.
Merlin ei tunnistanut sinirintaa; nappasi talitiaisen, palokärjen (taitaa kuulua taustalla), peipon ja taivaanvuohen.


mustaleppälintu

Molemmat tunnistivat


kivitasku

Kumpikaan ei tunnistanut.
BirdNET ehdottaa räkättirastasta, joka kuuluu taustalla.
Merlin ehdottaa räkättirastasta, kiurua, ruokokerttusta ja keltavästäräkkiä.


pensastasku

BirdNET tunnisti pensastaskun, mutta ehdotti myös mustaleppälintua.
Merlin ehdotti pensastaskun lisäksi peippoa ja talitiaista: niitä ei kai taustallakaan kuulu.


kulorastas

BirdNET tunnisti, samoin Merlin.


mustapääkerttu

BirdNET tunnisti.
Merlin myös ja nappasi myös taustalta kuuluvan peukaloisen.


pensaskerttu

BirdNET tunnisti melko varmasti ja ehdotti todennäköiseksi keltavästäräkkiä ja epävarmaksii sinirintaa.
Merlinkin tunnisti, kun äänite kuului pitempään.


ruokokerttunen

Molemmat tunnistivat


pensassirkkalintu

BirdNET tunnisti, samoin Merlin


viirusirkkalintu

BirdNET tunnisti ja myös ruisrääkän taustalta
Merlin ei tunnistanut kuin ruisrääkän.


viitasirkkalintu

BirdNET tunnnisti ja myös räkättirastaan.
Merkin ei tunnistanut, mutta noteerasi oikein räkättirastaan, peipon ja taustalta vielä sepelkyhkyn.


rytikerttunen

BirdNET tunnisti, samoin Merlin


luhtakerttunen

Nämä matkijat ovatkin mielenkiintoisia testattavia.
BirdNET tunnisti luhtakerttusen lisäksi sen laulun lyhyestä analyysipätkästä haarapääskyn ja kultarinnan
Merlinille soitin koko näytteen. Se ei noteerannut itse pääsolistia lainkaan, mutta poimi sen laulusta (minun korviin ihan oikein) leppälinnun, haarapääskyn, naurulokin, harakan, räystäspääskyn, kiurun, metsäkirvisen ja talitiaisen


viitakerttunen

BirdNET tunnisti
Merin taas kummallisesti ei tunnistanut itse viitakerttusta, mutta noteerasi sen laulusta pajulinnun ja ruokokerttusen.


rastaskerttunen

BirdNET tunnisti, samoin Merlin


kultarinta

BirdNET oli melko varma kultarinnasta, mutta ehdotti “likely” myös laulurastasta
Merlin tunnisti kultarinnan ja poimi taustalta mustarastaan ja mustapääkertun sekä laulusta laulurastaan, kalalokin ja rantasipin


pikkukultarinta

BirdNET tunnisti
Merlin ei tunnistanut, mutta ehdotti mustarastasta (taustalla) ja pensaskerttua


lapinuunilintu

BirdNET ei tunnistanut, ei ehdottanut mitään
Merlin ehdotti pajulintua


idänuunilintu

BirdNET tunnisti
Merlinkin tunnsti ja poimi taustalta myös peipon


peukaloinen

BirdNET tunnisti
Merlin tunnisti peukaloisen lisäksi taustalta myös peipon, keltasirkun ja räkättirastaan


pikkusieppo

Molemmat tunnisti


puukiipijä

Molemmat tunnisti


pikkulepinkäinen

Oli vaikea:
BirdNET ehdotti “melko varmasti” harmaasirkkua
Merlin ehdotti mustarastasta


närhi

BirdNET tunnisti
Merlin ei tunnistanut, mutta poimi taustalta talitiaisen


hemppo

BirdNET tunnisti, samoin Merlin


tikli

Molemmat tunnistivat


pikkukäpylintu

BirdNET tunnisti
Merlin ei ehdottanut mitään


isokäpylintu

Molemmat ehdottivat pikkukäpylintua

Muutama testi kesäpaikalla, yhteenveto ja johtopäätökset

Minulla on ollut varsin negatiivisia ennakkoasenteita näitä sovelluksia kohtaan.
Kokeeksi menin kesäpaikan kasvimaan laitaan illan suussa 19.5.2023 ja pyöräytin kännykkää melkein koko kierroksen Merlinapin mikki päällä: lopputulos näkyy kuvassa – Kaikki nuo linnut kuuluivat siihen, missä seisoin.
Aamulla 20.5.2023 tein samantapaisen testin pihalla sekä Merlinillä, että Muuttolintujen kevät- sovelluksella. Merlin poimi äänimaisemasta jopa harmaasiepon vienon äänen muiden selvästi kuuluvien metsäkirvisen, kirjosiepon ja peipon lisäksi. Se noteerasi myös mustapääkertun, joka kyllä tontilla usein laulaa, mutta juuri testin aikana en itse sitä kuullut.
Muuttolintujen kevät tuotti pettymyksen. Kirjosiepon ja metsäkirvisen se tunnisti, mutta ensimmäisellä kerralla ehdotti myös pikkusieppoa (ei varmaan ollut paikalla) ja toisella leppälintua sekä pajusirkkua, joita minä en kyllä siinä tilanteessa kuullut.

Näiden koekuuntelujen ja testien perusteella olen kyllä positiivisesti yllättynyt BirdNETIN ja Merlinin kyvykkyydestä lintujen äänten tunnistamisessa. Muuttolintujen kevättä pitää käyttää vielä useampaan kertaan tuossa pihallakin.
Sovellusten todelliset ominaisuudet ja luotettavuus ei näissä vielä ole joutunut kunnolliseen testiin. Pitää jatkossa niitä käyttää linturetkillä erilaisissa olosuhteissa ja mahdollisten epämääräisempien äänien tunnistamiseen

On tiedossa, että sovellukset ovat antaneet aivan vääriä lajimäärityksiä. Niinpä sovellusten kanssa pitää aina olla kriittinen suodatin päällä. Outojen ja itselle täysin tuntemattomien tulosten kohdalla pitää käyttää valmiita äänitteitä vertailuna ja tutkia lintukirjasta tai muista läteistä, onko laji täällä, tässä ympäristössä ja tähän aikaan ylipäätään mahdollinen ja kuultavissa. .

Ihan oma pohdinnan paikka on sitten se, että oppiiko näiden avulla sitten oikeasti tunnistamaan lintuja. Tässä olen edelleen varsin epäilevällä kannalla. Jotenkin on tullut someryhmiä seuratessa sellainen vaikutelma, että lintujen tunnistamisessakin halutaan päästä mahdollisimman helpolla. Luullaan, että kun joku muu kertoo asiat valmiiksi ilman että itse teen asian hyväksi mitään, minä opin ikäänkuin automaattisesti itsekin – Tätähän näiden sovellustenkin käyttö osittain on. Eihän se näin mene, vaan lintujen äänten opiskelu ja todellinen haltuunotto vaatii pitkäjänteistä työtä. Tähän nämä sovellukset ovat toki mainio apu.

Kuvakaappaus Merlin- sovelluksen määritystuloksesta; Aarne Hagman 19.5.2023: Tämä kuvakaappauksen jälkeen hoksasin, että Merlinissäkin saa lintujen nimet suomeksi.
Kuvakaappaus (osa) Muuttolintujen kevät- sovelluksen määritystuloksesta; Aarne Hagman 20.5.2023

Aarne Hagman