Lapinjärvien alue

Lapinjärvien alue on IBA / Natura-aluetta, johon kuuluu lintujärviä ja ympäristön peltoaukeita. IBA on lyhenne englannin kielisistä sanoista ja tarkoittaa kansainvälisesti tärkeää lintualuetta.
Alueen parhaat havainnot: mustahaikara, kapustahaikara, kiljukotka, kuningasmerikotka, neitokurki, amerikanhaapana, kuningaskalastaja, ja mustapyrstökuirin pesintä.

Huomioitavaa

Lapinjärvien ympäri kiertävä tie on näin keväisin vaihtelevassa kunnossa. Kun pysäköit tarkkailemaan lintuja, pysäköi autosi mahdollisimman reunaan ja samalle puolelle kuin muutkin autot. Mikäli kierrät vastakkaiseen suuntaan huomioi tämä erityisesti. Tiellä kulkee autoja, traktoreita ja hevosia ratsain sekä kärryillä, näin ohittaminen on helpompaa. Mikäli näet hevosen ratsain tai kärryillä, noudata erityistä varovaisuutta ja mieluummin odota rauhassa tien reunassa, kunnes ohitus on tapahtunut.

 Kinnulanlahden tornin lähellä on nuotiopaikka.

Kinnulanlahden tornissa aloittelemassa “Tornien taistoa” 7.5.2011; Kuva: Ilkka Markkanen

Muuton aikana tornilta nähtävään lajistoon kuuluvat mm. metsähanhi, kurki, kahlaajat, sorsat ja petolinnut. Pesivinä tavataan mm. kaulushaikara, luhtahuitti, ruisrääkkä ja ruskosuohaukka. Myös harmaasorsa on pesinyt alueella pari kertaa. Alueella voi seurata keväisin ja syksyisin vilkasta petolintumuuttoa, jopa maa- ja merikotkia on havaittu säännöllisesti. Syksyisin alueelle kertyy suuria parvia kottaraisia, pääskyjä ja kurkia.

Kinnulanlahden torni sijaitsee Pienen Lapinjärven puolella. 50 m kantatien 77 (Siilinjärvi–Viitasaari) koillispuolella hieman Pulkonkosken risteyksen itäpuolella. Parkkipaikka on Lintutorni-viitan kohdalla. Tornin alapuolella Pienen Lapinjärven rannalla on tarkkailupiilo, jonne johtaa viitoitettu polku tornilta. Loppumatka aivan rantaviivassa sijaitsevalle piilolle kuljetaan lauta-aidan suojassa.

Mustatiira, Pieni Lapinjärvi 2.6.2014; Kuva: Ilkka Markkanen

Torni on hieman liian kaukana järvestä, mutta sieltä saa hyvän yleiskuvan alueesta. Tornin alapuolella rannassa sijaitseva tarkkailupiilo, joka tunnetaan nimellä “Muaningan kiasma”. Piilo on hyvin katettu 8 x 1,5 m katseluaukoin varustettu suojainen tila. Tornin lähellä on huoltoasema palveluineen.

Lapinjärviä ympäröivät pellot tulvalammikkoineen keräävät keväisin huikean määrän hanhia, sorsalintuja ja kahlaajia. Peltoja ja järveä voi katsella järvet kiertävältä Alapitkäntieltä ja pikkutieltä, jonka varrelta löytyy keväällä 2001 rakennettu n. 2 m korkea Lapinrannan lava. Lavan alapuolella on useina keväinä ollut hyviä tulvapeltoja, missä metsähanhet, sorsalinnut ja kahlaajat kerääntyvät. Myös pikkulinnut suosivat tulvan reunoja. Parhaat havainnot ovat amerikanhaapana, lyhytnokkahanhi ja sepelrastas.

Näkymä Lapinrannan lavalta – Pappalan kuivurille 29.9.2012; Kuva: Aarne Hagman


Perinteisiä tarkkailupaikkoja tien varrella ovat myös Pappalan kuivurin seutu, joka kerää pikkulintuja ja Vesajoki, jonka rannoilla löytyy myös keväisiä tulvia vesilintuineen ja kahlaajineen.
Merilahden pelloilla oli huhtikuussa 2024 valtavasti muuttavia peippoja. Alueella oli samoina päivinä arosuohaukka, sinisuohaukka, ruskosuohaukka, varpushaukka, tuulihaukka ja ampuhaukka.

Lapinranta 24.4.2011; Kuva: Kimmo Laitinen
Kaarina Heiskanen – Lapinjärvi, Maaninka 2.10.2020

Huomioi autolla retkeillessäsi muun liikenteen sujuminen ja traktoreiden esteetön kulku pelloille!

Vesajoki 26.9.2014; Kuva: Tero Pelkonen
Kaarina Heiskanen – Vesajoki, Maaninka 22.4.2021
Kaarina Heiskanen – Vesajoki, Maaninka 16.4.2021