Kuhanen

Kuhasen umpeenkasvanut lahti sijaitsee Vehmersalmelle Puutossalmen kautta menevän tien (5370) varrella. Kuhasen linnustoa voi havainnoida lahden ylittävältä pikkutieltä tai Roinilaan lahden pohjoispuolitse kulkevalta tieltä.
Kuhasella on kuultu mm. luhtahuitti, luhtakana, viitasirkkalintu ja rytikerttunen. Kuhanen kuten muutkin lintuvedet ovat edustavimmillaan huhti-kesäkuussa