Älänne

Älänteen rantojensuojelualue sijaitsee Rautavaaran ja Varpaisjärven rajamailla. Se ympäröi noin 10 km pitkän ja 2-3 km leveän Älänteen ja Tiilikanselän vesialtaat. Alueen metsät ovat pääosin hakattuja, vain rippeitä vanhaa metsää on jäljellä. Järvialueen rannat ovat kuitenkin säilyneet lähes rakentamattomina, joten seudulla on erämainen leima, jonka ainakin vesillä liikkuja voi kokea.

Älänteen kaakkoiskulmalla sijaitseva Suurisuo ja Tiilikanselän eteläpuolinen Multasuo (Varpaisjärven kunnan puolta) tarjoavat mahdollisuuden suoretkeilyyn.

Alueen linnustoon kuuluvat mm. kuikka, laulujoutsen, pikkukuovi, kapustarinta ja kalasääski. Loppukeväällä selillä on lepäillyt myös arktisia muuttolintuja kuten alleja. Parhaiten seudun luonto avautuu kanootti- tai veneretkellä. Myös Tiilikanjoen varsi järvialtaan eteläpuolella kuuluu noin 5 km:n matkalta suojeluohjelmaa